Noored õpivad väärtustama säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid

Noored õpivad väärtustama säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid

2315
Pildil vasakult: Maarika Männil - Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, Peeter Hussar - EJSi keskkonnahariduse projektijuht ja Lea Truska- EJS tegevjuhi abi. Foto: Tõnis Korts

28. veebruaril toimus EJS majas nõupidamine seoses projektiga, mis on suunatud keskkonnahariduse edendamiseks lasteaedades ja koolides.

Projekti eesmärk on eakohaste õppemeetodite välja töötamine, mille abil annavad jahimehed oma isikliku eeskujuga noortele edasi teadmisi elurikkusest, looduse toimimise protsessidest ja nendevahelistest seostest jahinduse tutvustamise kaudu. Projekt esitatakse Keskonnainvesteeringute keskusele.

„Üha kiiremini suureneb aktiivsete inimeste hulk, kellel on soov midagi looduse heaks ära teha, aga kellel puuduvad vastavad teadmised,“ rääkis EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja lisas, et „teadmisteta aktiivne ja jõuline tegevus võib aga kasu asemel hoopis kahju tuua“. „Meie eesmärk on parandada noorte hulgas praktilist looduse tundmist ja mõistmist, et loodus on majanduse ja kultuuri alus,“ selgitas Korts. „Meie tee pole keelamine-käskimine, vaid säästva keskkonnakasutuse põhimõtete väärtustamine,“ lisas ta.

EJSi juhatus on nimetanud 2018. aasta „Jahindus on looduskaitse“ aastaks. Selle raames viiakse läbi hulgaliselt koolitusi, infopäevi, kampaaniaid ja erinevaid projekte. Säästva keskkonnakasutuse õpetamise projekt on üks teemaaasta tegevustest.