Muutus Keskkonnaameti järelevalveosakonna struktuur

Muutus Keskkonnaameti järelevalveosakonna struktuur

164
Kaart: Keskkonnaamet

Keskkonnaameti järelevalveosakonna struktuuri muudatusega loobub amet senisest maakondlikust struktuurist ja loob järelevalveosakonda kuus piirkondlikku bürood. Uus struktuur muudab järelevalveosakonna tegevuse tõhusamaks ja paindlikumaks. 

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu sõnul on järelevalveosakonna struktuuri ja kooseisu muutmine seotud ümberkorraldustega töö juhtimisel ja rahaliste vahendite säästlikumal kasutamisel. „Näeme, et meil on võimalus teha järelevalveosakonna struktuuris ümberkorraldusi nii, et saame kõik praegused ülesanded täidetud efektiivsemalt ja väiksema hulga töötajatega. Sealjuures jääb palgafond samaks, mis võimaldab maksta teenistujatele konkurentsivõimelisemat töötasu. Struktuuri muudatus võimaldab ühtlustada ka büroode töökoormust,“ selgitas Avarsalu.  

Senise 15 maakondliku büroo asemel hakkab tegutsema kuus piirkondlikku bürood – Harju- ja Raplamaa; Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa; Ida- ja Lääne- Virumaa; Järva-, Pärnu- ja Viljandimaa; Jõgeva- ja Tartumaa; Põlva-, Valga- ja Võrumaa büroo. Piirkondliku büroo koosseisu kuulub ligikaudu 20 inspektorit, kes jagunevad oma põhivaldkonna alusel kolme erineva suuna vahel – kalakaitse, looduskaitse ja keskkonnakaitse. 

Elanike jaoks Keskkonnaameti järelevalveosakonna struktuuri ja koosseisu muudatus mingeid muutusi kaasa ei too. Järelevalveinspektorid on jätkuvalt valmis reageerima  keskkonnarikkumistele ja kontrollima keskkonnanõuetest kinni pidamist. Keskkonnaalastest rikkumistest ja tekkinud reostustest saab endiselt teatada ööpäevaringselt riigiinfo telefonile 1247 või e-postiga aadressile 1247@1247.ee. 

Järelevalveosakond on Keskkonnaameti kõige suurem üksus, mis teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle kõigis valdkondades, olgu tegemist metsa-, maapõue- või kalakaitsega, jäätmekäitluse, pakendi- või välisõhuprobleemidega – kokku ligi paarikümnes valdkonnas. 

JAGA