Muutunud on seakatkualane kaaskiri

Muutunud on seakatkualane kaaskiri

1778
Foto: Pixabay

Põllumajandus- ja Toiduamet on muutnud SAK metssigade kaaskirja.

Muutunud kaaskirja saab näha SIIT.

Muutused on alljärgnevas:

  • Lisandunud on PTA poolse proovide vastuvõtjate andmed (PTA esinduse nimi, proovi vastuvõtja nimi, proovide vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg). Antud info lisatakse kaaskirjale juhul kui proov on laborisse liikunud läbi PTA. Kui jahimees ise viib proovi laborisse, siis seda osa kaaskirja peal ei täideta.
  • Muutunud on metssea vanuse märkimine. Kui varasemalt pidi märkima viimase variandina, et loom on üle 2 aasta, siis nüüd tuleks täpsustada kui vana loom hinnanguliselt on.

Muutused on tingitud soovist saada täpsemalt infot võimalike SAK-positiivsete metssigade vanuses osas. Lisaks on proovide vastuvõtja info olemasolul võimalik jälgida proovide liikumist ning laboril on võimalus vajadusel küsida täiendavat infot proovi vastuvõtja käest.

Kui proovi on võtnud jahimees, siis ei tohi kaaskirja peal olla proovivõtja lahtris märgitud, et proovi on võtnud JVA (järelevalveametnik) või volitatud veterinaararst.

Kui tekkis küsimusi muudatuste osas, siis võtke ühendust Põllumajandus- ja Toiduametiga (tel 605 4756 või helen.prommik@pta.agri.ee)