Muudeti võõrliikide küttimiskorda

Muudeti võõrliikide küttimiskorda

3646
Valgesaba-pampahirv. Foto: Sebastian Di Domenico/Flickr

Keskkonnaameti peadirektor allkirjastas ”Valgesaba-pampahirve, mufloni, kanada kopra, nutria ja pesukaru loodusest eemaldamise korraldamine” käskkirja ning muutis „Tähnik- ja kabehirve loodusest eemaldamise korraldamine” käskkirja.

Käskkirjaga lubatakse jahipiirkonna kasutajatel asjaomase jahipiirkonna piires väljastada kõigile jahiseaduse nõuetele vastavatele isikutele tasuta suuruluki jahiluba valgesaba-pampahirve, mufloni, kanada kopra, nutria ja pesukaru küttimiseks.

Valgesaba-pampahirve ja mufloni küttimine on lubatud varitsus- või hiilimis- või peibutusjahina aastaringselt. Ajujaht ja jaht jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, on lubatud 1. oktoobrist kuni jahiaasta lõpuni.

Tähnik- ja kabehirve küttimine on lubatud varitsus- või hiilimis- või peibutusjahina aastaringselt. Ajujaht ja jaht jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, on lubatud 1. oktoobrist kuni jahiaasta lõpuni.

Kanada kopra ja nutria küttimine on lubatud varitsus-, hiilimis- või peibutusjahina ning jahipidamist mõrraga, kastlõksuga, piirdevõrguga aastaringselt. Jaht püünisraua ja FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga on lubatud 1. augustist kuni 15. märtsini.

Pesukaru küttimine on lubatud peibutus- või varitsus- või hiilimisjahina ning jahipidamist kastlõksuga aastaringselt, uru- või ajujaht ning jaht jahikoeraga või piirdelippe kasutades on lubatud 1. oktoobrist kuni jahiaasta lõpuni.

Kütitud või hukkununa leitud valgesaba pampahirvest, muflonist, kanada koprast, nutriast ja pesukarust tuleb teavitada Keskkonnaametit üldkontaktidel esimesel võimalusel küttimisest või leidmisest arvates.

Kütitud või muul põhjusel hukkunud valgesaba-pampahirve, mufloni, kanada kopra, nutria või pesukaru kohta tuleb esitada Keskkonnaagentuuri eluslooduse seire osakonnale, aadressil Rõõmu tee 6, 50605 Tartu või e-posti aadressil ulukiseire@envir.ee, iga aasta 20. märtsiks küttimisandmed ja bioproovid (valgesaba-pampahirvel ja muflonil maosisu, lihasproov geneetilisteks uuringuteks, parempoolne alalõualuu, emasloomadel sigimiselundkond ja isasloomadel sarved; kütitud või hukkunud kanada kopra, nutria ja pesukaru kohta tuleb esitada lihasproov geneetilisteks uuringuteks, kolju ja emasloomadelt sigimiselundkond).

Keskkonnaameti käskkirja näeb SIIT.