Muudeti ulukite käitlemiskoha toetuse taotlemise nõudeid

Muudeti ulukite käitlemiskoha toetuse taotlemise nõudeid

1669
Foto: EJS

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse, millega muudeti märtsis vastu võetud ulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse tingimusi.

Võrreldes varasema määrusega muudeti taotlejale kehtestatud riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse kandmise tähtaja nõuet. Kui seni pidi käitlemisettevõte olema kantud registrisse 1. oktoobri 2019. a seisuga, siis uue määruse kohaselt peavad ettevõtte andmed olema kantud registrisse hiljemalt taotluse esitamise tähtaja esimeseks päevaks.

Seni kehtinud määrus sätestas, et toetuse taotleja ja hinnapakkuja ei tohi olla omavahel seotud. Uue määrusega muudeti nõuet selliselt, et kui taotleja või hinnapakkuja on mittetulundusühing või tulundusühistu, siis edaspidi nende ühingute liikmete seotust ei kontrollita.

Lisaks ei eelistata määruse muudatusega enam Eesti Jahimeeste Seltsi liikmeid, et tagada kõigi taotlejate võrdne kohtlemine.