Muudeti Euroopa lindude punaste liikide nimekirja

Muudeti Euroopa lindude punaste liikide nimekirja

1369
Merivart. Foto: Flickr

Rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon BirdLife avaldas uue Euroopa liikide punase raamatu nimekirja.

Nimekirjas on kirjed ligi 544 Euroopas pesitsevate linnuliigist, mille staatust muudeti või uuendati.

Rangema kaitse all on nüüd näiteks: soopart, tuttvart, hahk, tutkas, tikutaja, punajalg-tilder ja künnivares. Liigikaitsestaatust leevendati aga merivardil, aulil, rabapüül, lumepüül, Tšukari nurmkanal ehk kalju kivikanal, mustsaba-viglel, suurkoovitajal, hõbekajakal ja vainurästal.

Euroopa liikide punases raamatus on kirjed rohkem kui 10 000 Euroopa liigi kaitsestaatuse osas. Seda pidevalt vaadatakse üle ja uuendatakse Euroopa institutsioonide poolt.

Loe lähemalt uudise kohta FACE kodulehelt.