Ministeerium soovib kaitseliitlastele õigust kasutada jahipüssi ja taserit

Ministeerium soovib kaitseliitlastele õigust kasutada jahipüssi ja taserit

437
Foto: EJS

Kaitseministeerium esitas kooskõlastamiseks eelnõu, millega saaksid jahimeestest kaitseliitlased õiguse kasutada teenistuses jahirelvi ning valve- ja korrakaitse ülesandeid täitvad kaitseliitlased elektrišokirelvi (taserit).

“Kaitseliidu seaduse (KaLS) ja riigivapi seaduse (RVaS) muutmise seaduse eelnõuga lubatakse sarnaselt enesekaitseks soetatud relvaga samuti jahirelva kasutamine Kaitseliidu teenistuskohustuste täitmisel, eesmärgiga soodustada ka jahimeeste liitumist organisatsiooniga,” vahendab ERR eelnõu seletuskirjas öeldut.

Muudatusega täpsustatakse ka valves osalemise regulatsiooni, et tagada paindlikum valve erinevatele objektidele. See tähendaks muuhulgas ka kaitseliitlastele volituse andmist elektrišokirelva kasutamiseks. Elektrišokirelva rakendamise volitusega ühtlustatakse Kaitseliidu valveüksuse õigusi teiste jõustruktuuridega, nagu politsei- ja piirivalveamet ning vanglateenistus, kellel on elektrišokirelva kasutamine juba pikemat aega õiguslikult reguleeritud ja ennast tõestanud, seisab seletuskirjas.

Loe lähemalt ERRist.