Ministeerium plaanib lubada kevadist heidutusjahti

Ministeerium plaanib lubada kevadist heidutusjahti

224
Suur-laukhaned. Foto: Tõnu Talvi

Kliimaministeerium plaanib jahieeskirja muudatusega lubada kevadiste hanekahjude leevendamiseks hakata hanelisi küttima ka kevadel. Küttida ei tohi siiski igal pool, vaid Keskkonnaameti loal ja väga täpselt sätestatud tingimustel.

Kliimaministeerium plaanib jahieeskirja muudatusega keelata kopra aastaringse küttimise, muuta haneliste jahiaega ja võtta jahiulukite loetelust välja seitse ohustatud ja kahaneva arvukusega linnuliiki, kirjutab Maa Elu.

Põllumeeste jaoks kõige olulisem muudatus puudutab haneliste jahiaega. Selleks, et põllumajandustootjatel oleks võimalik põllukultuuridel kevadiste hanekahjude leevendamiseks rakendada erinevate heidutustegevuste hulgas ka kevadist jahti, muudetakse suur-laukhane, kanada lagle, valgepõsk-lagle ja rabahane jahiaega ja lisandub kevadine jahiaeg 15. märtsist 31. maini.

Loe lähemalt Maa Elust.