Miks ilvesed kaelustatakse?

Miks ilvesed kaelustatakse?

2464
Tänavu kannab satelliitkaelust üks ilves Põlvamaal. Foto: Jaanus Remm/Looduskalender

Eesti ilveste kaelustamisest kirjutab Looduskalendris zooloog Raido Kont.

Miks Eestis ilveseid kaelustatakse?

Eestis kasutusel oleva seiremetoodika edukaks rakendamiseks on väga oluline tunda ilvese ruumikasutust ehk siis näiteks seda, kui palju üks ilves ööpäevas keskmiselt liigub, kui suurel alal ta kokku liigub ning kas erinevate isendite kodupiirkonnad omavahel kattuvad või mitte.

Kohaliku ilvesepopulatsiooni kohta vastavate andmete kogumiseks alustati 2008. aastal uuringut, mis jälgib ilveseid satelliitkaelustega, mis edastavad perioodiliselt teavet looma paiknemise kohta. Lisaks loomade liikumisele kasutatakse infot ilveste toitumise uurimiseks, sest kaardile kantud asukohapunktide järgi on murtud saakloomade jäänused võimalik üles otsida ning kogutud andmete põhjal hinnata, kui sagedasti ilvesed saaki murravad ja millist mõju avaldab see saakloomade arvukusele. Praeguseks on satelliittelemeetria abil jälgitud kokku 18 ilvest ning hetkel on töötava kaelusega varustatud üks isend, kes elab Põlvamaal.

Raido Kont kõneleb lähemalt meie satelliitkaelustega ilvestest neljapäeval, 25. jaanuaril kell 18.00 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuse kohviku aasta looma avaõhtul, kuhu kõik on oodatud vaatama ja kuulama, kuidas meie suurtel kaslastel läheb.