Mida teha, kui on juhtunud kokkupõrge?

Mida teha, kui on juhtunud kokkupõrge?

967
Foto: erakogu

Loomulikult on esmatähtis püüda kokkupõrget loomaga üldse vältida. Suure uluki puhul võivad tagajärjed olla igapidi traagilised, ent ka väike loom, kes pärast ootamatut põntsu teele jääb, põhjustab roolikeerajale moraalseid kannatusi ja võib kalli sõiduriista rikkuda.

Mida teha, kui õnnetus on siiski juhtunud? Kõigepealt tasub endale selgeks teha, kas tegu on suur- või väikeulukiga, sest toimimine on kummalgi juhul erinev.

Rakvere Jahindusklubi esimees Jaan Villak selgitas Virumaa Teatajale, et jahimeestel on kohustus suurulukid teedelt ära koristada. Suurulukite alla kuuluvad metssiga, põder, metskits, karu, hunt ja ilves. Väiksemate ulukite teelt koristamise kohustus on tegelikult tee valdajal. Tee võib kuuluda kas riigile, kohalikule omavalitsusele või on tegu erateega.

Loe lähemalt Virumaa Teatajast.