Metssigade küttimine on tublisti kasvanud

Metssigade küttimine on tublisti kasvanud

1893
Foto: Mario Traksi rajakaamera

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on on metssigu kütitud üle 2 korra rohkem s.o. 865 isendit. Kokku on käesoleval jahiaastal seisuga 30.06 metssigade populatsioon koos hukkunud ja hukatud metssigadega vähenenud 872 võrra. 2019. aastal märtsist juunini kütiti 382, 2018. aasta juuni lõpuks küttisid jahimehed Eestis kokku 649  aga 2017. aastal 1636 metssiga.

Metssea asustustihedust tuleb jätkuvalt hoida madalal tasemel, et seakatku uuteks puhanguteks soodsat pinnast mitte luua. Seatud on eesmärk 1 isend 1000 ha kohta.

Allpool on keskkonnaameti andmed 2020/2021 jahiaastal metsigade küttimisest. 

Metssigade kuttimine 2020_21 Eesti kuud (4)_seisuga 20072020

Metssigade kuttimine 2020_21 Eesti kuud (4)_seisuga 20072020

EJS

JAGA