Metskitsed jooksuajal

Metskitsed jooksuajal

3747
Foto: Vahur Poopuu

Metskitsede elus on praegu tähtis periood, mida maakeeli millegipärast jooksuajaks nimetatakse.

Sel ajal, tõepoolest, ka joostakse, aga olulisem on tegevus, millega pannakse alus uuele metskitsepõlvkonnale. Jooksuaeg on tipphetk kõigi ulukite aastaringis, aga sigimisstrateegiad, mis muuhulgas ka asjakohases käitumises väljenduvad, on väga erinevad.

Metskits ei ole monogaamne (mis on üldse haruldane nähtus loomariigis) nagu näiteks hunt, ega ka selles mõttes polügaamne nagu punahirv, kelle isasloomad koguvad enda ümber lehmadest haaremi ja üritavad nende kõigiga paarituda. Sokkude käitumine sarnaneb pigem põdrapullide omaga.

Mõlemad on teise sugupoole esindajaga koos päeva või paar ja kui too on valmis viljastumiseks, siis see vajalik toiming ka ära korraldatakse, mille järel otsitakse uus partner.

Sokud on viljastamisvõimelised mai algusest detsembri lõpuni. Seda võimalust realiseerida saab ikkagi vaid juhul, kui teine pool selleks valmis on, s.o paari päeva jooksul juulis-augustis, väga harva ka hiljem.

Tiit Randveer
Looduskalender