Metskitse vaatluste teostamiseks on jäänud veel viimased päevad

Metskitse vaatluste teostamiseks on jäänud veel viimased päevad

965
Foto: EJS

Metskitse vaatluskaarti täidetakse ajavahemikus 1. september kuni 1. oktoober talletades vaatluskaardile septembrikuu juhuvaatluste andmed. Võib ka korraldada paar-kolm ülejahipiirkonnalist vaatlusõhtut või -hommikut, mille käigus vaadeldud loomad vaatluskaardile kantakse.

Metskitse vaatluskaardi andmeid saab esitada ka infosüsteemi JAHIS vahendusel. Kõik kinnitatud vaatlusandmed edastatakse 20. novembril Keskkonnaagentuurile. Jahipiirkond, kes sisestab andmed Jahise keskkonda ei pea eraldi täidetud vaatluskaarti Keskkonnaagentuurile esitama.

Vaatlusandmeid saab mugavalt koguda ka Jahise äpi vahendusel. Äpi vahendusel sisestatud andmed kinnitatakse automaatselt kui andmete sisestajaks on jahipiirkonna haldur või usaldusisik. Teiste kasutajate sisestatud andmed tuleb Jahise veebikeskkonnas halduril või usaldusisikul kinnitada. Keskkonnaagentuurile edastatakse ainult kinnitatud andmed.

Karri Urban
Eesti Jahimeeste Selts