Metsaühendus kutsub üles keelama jahipidamist tuleohtlikul ajal

Metsaühendus kutsub üles keelama jahipidamist tuleohtlikul ajal

1901
Foto: Jos Hoekerswever/Flickr

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) kutsub kohalikke omavalitsusi keelama tuleohtlikul ajal metsa jahipidamiseks kasutamise ja metsamasinatega metsas viibimise, inimeste ja loomade julgeoleku ning majandusliku kahju vältimise huvides.

EMA juhib tähelepanu, et tulekolle võib alguse saada nii rasketehnikaga teostatavatest metsatöödest kui jahitegevusest. Metsatööde peatamises saavad initsiatiivi üles näidata ka metsaomanikud ise (sealhulgas RMK), samuti metsafirmad ning metsatöölised. Ka 150-hektarilise Vikipalu põlengu juures, mille arengut ühenduse ridades murelikult jälgiti, otsides vabatahtlike aktiivist ka abilisi põlengu kustutamiseks, võis mitmes kohas märgata värske raietegevuse jälgi. Seega väärivad võimalikud seosed tulekahju puhkemise ja metsatööde teostamise vahel uurimist.

Kodanikuühendus meenutab, et praegusel perioodil kasvatavad paljud linnud ja loomad üles järeltulevat põlve, kutsudes heasoovlikke ja vastutustundlikke metsaomanikke juba pesitsushooaja alguses üles raierahu pidama. Ühendus tunnustab tänulikult eetilisemat osa metsandusringkonnast, kes omal initsiatiivil või teavitustöö tulemusel traditsioonilist linnurahu hoiavad ja austavad. Lisaks on metsloomade elutegevus pikaaegse põua tõttu juba niigi raskendatud, seetõttu mõjub igasugune häirimine neile praegusel ajal eriti kahjustavalt.