Metsades on olukord hull, kuid tööd tuleb jätkata

Metsades on olukord hull, kuid tööd tuleb jätkata

2099
Foto: Flickr

Maalehes räägib toimetaja Kristiina Viiron, milline olukord on märgades Eesti metsades ning miks kuulutasid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Erametsaliit täna välja erakorralise olukorra.

Suur sademete hulk põhjustab metsades üleujutusi. Enamikes kohtades on pinnas muutunud mittekandvaks ning suur osa metsateedest on läbimatud või on neile seatud raskeveokite liiklemise massipiirangud.

Sellest tulenevalt on metsatööde tegemine metsas osutunud probleemseks ja kohati võimatuks. Puidu ülestöötajatel on probleeme masinatega niiskematele aladele ligi pääsemise ning puidu metsast välja vedamisega, kuna mitmetonnised masinad vajuvad lihtsalt pinnasesse. Tavapärased ilmastikumõju leevendamise meetmed lankide valiku ning varude näol on ammendumas.

Kuid raiuma peab – metsa-ettevõtete kohustused vajavad täitmist ning tööstused ootavad puitu. Eriolukord võiks olla mõjuv sõnum lepingupartneritele, et maksete või tarnete hilinemisel on tegelik põhjus.

Vaata lähemalt Maalehest.