MEELDETULETUS! Hirve vaatluskaardi esitamise tähtaeg!

MEELDETULETUS! Hirve vaatluskaardi esitamise tähtaeg!

683
Foto: Carole Ratcliffe/Flickr

Tuletame meelde, et täna, 20. veebruaril tuleb esitada Keskkonnaagentuurile punahirve jahiaegne vaatluskaart. Juhul kui punahirve jahipiirkonnas vaatlusperioodil ei nähtud, siis tuleb Keskkonnaagentuuri ka sellest teavitada.

Hirvevaatluskaardi võib esitada ka infosüsteemi Jahis vahendusel. Õigeaegselt Jahisesse kantud andmeid ei ole vaja Keskkonnaagentuurile eraldi esitada, sest need edastab Eesti Jahimeeste Selts Keskkonnaagentuurile ise. Kui aga vaatlusandmed kantakse Jahisesse hilinemisega, pärast vaatluskaardi esitamise tähtaja möödumist, siis tuleks Keskkonnaagentuurile sellest eraldi e-kirjaga teada anda ja kirjale võiks lisada Jahise keskkonnas genereeritud väljavõtte.

Juhul kui punahirvi jahipiirkonnas vaatlusperioodil ei nähtud, siis tuleks vaatluste esitamise tähtajaks saata e-posti aadressile ulukiseire@envir.ee vastavasisuline kiri (nt X jahipiirkonnas 2022/2023 jahihooajal punahirvi ei kohatud). Sellise kirja põhjal loeme antud liigi osas jahipiirkonna kasutaja seireandmete esitamise kohustuse täidetuks. Tühja vaatluskaarti ei ole vaja eraldi saata.

Vaatlusankeedid on leitavad Keskkonnaagentuuri kodulehelt.