Meeldetuletus algavaks veelinnujahiks

Meeldetuletus algavaks veelinnujahiks

928
Foto: Vesto Nõgel

Seoses algava veelinnujahiga tuletab Keskkonnaamet jahimeestele meelde, et juba alates käeoleva aasta 15. veebruarist ei tohi märgaladel jahipidamisel pliihaavleid kasutada ega kaasas kanda.

Kui veelinnujahil keelati pliihaavlite kasutamine juba 10 aastat tagasi, siis veebruaris jõustunud täiendav piirang keelab pliihaavlite kasutamise ning jahil kaasas kandmise märgaladel ja märgaladest 100 meetri ulatuses puhvertsoonis ka siis, kui jahti peetakse metslindudele või väikeulukitele.

Seega kontrollivad Keskkonnaameti inspektorid sileraudse jahirelvaga jahipidamise puhul nüüd ka seda, kas jahti peetakse märgalal või märgalaga piirneval alal ning kas jahimees kasutab või kannab kaasas pliihaavlitega laetud laskemoona. Nõude rikkumise puhul näeb jahiseadus karistusena ette rahatrahvi suuruses kuni 800 eurot või aresti.

Kuna keskkonnale mürgise pliimoona kasutamine ohustab nii linde, loomi kui ka inimesi, loodavad Keskkonnaameti inspektorid jahimeeste mõistva suhtumisele ja tähelepanelikkusele pliihaavlite kasutamisel.

Maa-ameti ja Keskkonnaameti koostöös loodud avalik märgalasid ning märgaladega piirnevaid alasid kajastav jahikaardi rakendus on leitav siit.

Uno Luht
Keskkonnameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor