Märtsikuu juhatuse koosolekul võeti ette juubeliaasta tunnustused

Märtsikuu juhatuse koosolekul võeti ette juubeliaasta tunnustused

2635

Juhatuse koosolek toimus seekord 23. märtsil väljasõiduistungina Järvamaal Albu vallas Albu külas Jäägri villas. Koosolekut juhatas EJSi president Margus Puust.

Päevakorras oli seitse küsimust, millest mahukaim oli juubeliaasta tunnustuste omistamine. Esimese punktina kinnitati volinike koosoleku toimumise koht, milleks sai Kehtna kutsehariduskeskus Raplamaal 25. mail. Volikogu päevakord kinnitatakse 27. aprilli juhatuse korralisel koosolekul.

Lisaks vaadati läbi juhatusele laekunud ettepanek Airedale’i terjeri lisamiseks Eestis lubatud jahikoerte nimistusse. Sama ettepanek on esitatud ka Eesti Kennelliidu ja Eesti jahikoerte tõuühingu juhatustele. Kuna avaldus laekus vahetult enne juhatuse koosolekut, siis erialaliitude juhatuste seisukohti veel ei olnud. Juhatus kuulas ära tõu kirjelduse, arutas asja ja otsustas küsimuse juurde tagasi tulla järgmisel koosolekul, kui on olemas rohkem informatsiooni.

Järgmisena arutati juhatusele laekunud avaldusi tunnustusavalduste annetamiseks. Avaldusi oli laekunud rohkelt ja materjali suure hulga tõttu otsustati arutelu jätkata ja lõplik otsus teha järgmisel juhatuse koosolekul aprillis. Seoses juubeliaastaga otsustas juhatus omistada tavapärasest rohkem tunnustusavaldusi. Vapimärgid antakse kätte EJS-i juubeligalal Ugalas 25. novembril või volinike koosolekul ja teenetemärgid volinike koosolekul või mõnel muul pidulikul sündmusel.

Veelkord vaadati üle 2016. aasta EJSi eelarve täitmine ja 2017. aasta eelarve. Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. Juhatuse liige Jaanus Põldmaa algatas küsimuse ka jahimaade korralduse kohta. Andmed oleks vajalikud jahinduse korraldamiseks jahipiirkondades. Sama punkti all vaadati läbi küsimused aastalooma metskitse ohjamisest. Metskitsepopulatsioon on tublisti kosunud ja jahindusnõukogud maakondades peaksid sellega arvestama. Juhatuse liige Jaak Volmer tõstis üles küsimuse Tallinn-Tartu maanteest seoses ulukitega ja jahindusnõukogude tegevusest seoses maavalitsuste likvideerimisega. Juhatus arutas mõlemaid küsimusi ja võttis informatsiooni teadmiseks.

Transpordikoridoride ja ulukite küsimuse juurde otsustas juhatus tagasi tulla ja ka metskitsepopulatsiooni ohjamisese küsimusega otsustati edasi tegeleda. Viimase küsimusena arutati kokkutuleku laskmise peakohtuniku Ivar Pärna ja laskmise korraldaja Leo Kassi ettepanekuid.

Otsustati kehtestada kokkutuleku laskmisele järgmised osavõtutasud: haavlilaskmise individuaalse osavõtja tasu 25 eurot (enne 20), võistkondlik haavlilaskmine 50 eurot (jääb samaks) ja võistkondlik kuulilaskmine 80 eurot (enne 40). Võistkondliku kuululaskmise tasu tõus on seotud sellega, et Kütiliini ja kokkutuleku laskmine sellel aastal ühildatakse (võistlevad 8 meest endise 4 asemel).

Järgmine juhatuse koosolek toimub 27. aprillil Tallinnas, Kuristiku 7.