Märtsiga algas uus jahiaasta

Märtsiga algas uus jahiaasta

1507
Foto: EJS

Jahiaasta astub ühte sammu loodusega. Veebruariga lõpeb eelnev ja märtsiga algab uus jahiaasta.

Eestis ei lange jahiaasta kokku kalendriaastaga. Jahiseaduse järgi kestab jahiaasta 1. märtsist järgmise aasta veebruari viimase päevani. Selline korraldus põhineb looduslikel protsessidel. Jahihooaeg lõpeb koos jahiaastaga. Kevadel on enamikel ulukitel paljunemisperiood. Tegeletakse noore põlvkonna ilmale toomisega ja selle kasvatamisega. Sellel ajal enamikele ulukitele jahti ei peeta.

Jahiaasta alguses tehakse kokkuvõtteid möödunud hooaja küttimistulemustest ja esitatakse vajalikud vaatlusandmed ja muu statistika. Nii näiteks saadetakse hiljemalt 20. märtsiks Keskkonnaagentuurile jahistatistilise aruanne. Möödunud jahiaasta küttimisstatistikat analüüsib Keskkonnaagentuur ja juuni lõpus antakse välja „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus“. Selle põhjal lepivad maakondlikud jahindusnõukogud kokku sõraliste küttimismahud.

Alates 1. märtsist võib tulenevalt seakatkust jätkuvalt küttida metssiga, mis koos võõrliikide, kähriku ja mingiga on aastaringselt kütitav uluk. Kuni 15. aprillini kestab koprajaht ning alates 15. aprillist võib küttida hallhüljest. Suvine jahihooaeg saab alguse 1. juunil sokujahiga. Ajujaht suurulukitele algab sügisel ning alates 1. oktoobrist võib jahti pidada koertega. Jahikalendri leiab EJSi kodulehelt.

Jooksva aasta on Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus nimetanud väärtusta jahisaaki aastaks.