Maikuu juhatuse koosolekul arutleti IT lahenduste üle ja vaadati läbi tunnustusavalduste kord

Maikuu juhatuse koosolekul arutleti IT lahenduste üle ja vaadati läbi tunnustusavalduste kord

1112
Foto: EJS

Koosolek toimus neljapäeval, 28. mail veebipõhiselt Zoomi keskkonnas. Koosolekut juhtis president Margus Puust ja osales 14 juhatuse liiget.

Kõigepealt õnnitleti sünnipäevalapsi, keda oli maikuus neli: Margus Puust 50, Priit Piilmann 55, Mati Tang 59 ja Raul Vahter 47. Edasi kinnitati päevakord, milles oli kuus sisulist punkti.

Avalduse liikmeks astumiseks oli esitanud Tulundusühistu Palamuse Jahiselts Jõgevamaalt. Palamuse seltsi tutvustas esindaja Klemens Kasemaa. Seltsi kuulub 38 liiget ja jahti peetakse 19 500 hektaril. Palju on karusid. Viimase kuu aja jooksul on nt rongi alla jäänud kaks karu. Ühiselt otsustati, et läbi EJS-i on praegusel ajal parem oma huvisid kaitsta. Seltsi kohta esitasid juhatuse liikmed küsimusi ja üksmeelselt võeti tegus meeskond peresse vastu. Õnnitleme!

Edasi otsustati, et EJS-i volikogu toimub Paides muusika ja teatri majas 2. juulil. Kinnitati ka päevakord, mis sisaldab: EJS tunnustusavalduste üleandmist, EJS presidendi Margus Puusti ülevaadet juhatuse tööst, 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamiseks esitamist ja 2020. a. audiitori määramist, 2020. a eelarve kinnitamist, EJS presidendi ja juhatuse valimist, ettekannet meie sõnumitest väljapoole, suurkiskjate küttimise korraldust, seisukoha võtmist vibujahi küsimuses metskitsele. Küsimust küttimisandmete esitamisest ja EJSi IT lahendustest ja nende rakendamisest otsustati käsitleda koos.

Päevakorra lõpetab muude küsimuste ja informatsiooni vahetamine.

Arutleti IT lahenduste üle

Juhatus arutas ka EJS-i IT edasiste lahenduste: jahise äppide arendamist ja nende finantseerimist. Juhatuse IT komisjoni esindaja, asepresident Priit Piilmann tegi ülevaate komisjoni tööst ja esitas komisjoni ettepaneku, et töödega tuleks alustada, siis on lootust, et enne sügistalvise jahihooaja algust saab uuendus valmis.

Finantseerimise koha pealt peetakse läbirääkimisi riigiga. Riigilt taotletakse eelkõige nende rakenduste finantseerimist, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile. Nn mugavusteenuste arendamist rahastatakse oma vahenditest. Tuginedes volinike 2015. a. koosoleku otsusele juhatusele reservi moodustamise õiguse andmiseks tehti ettepanek moodustada ja kinnitada reservi kasutamise kord IT lahenduste finantseerimiseks. Juhatus moodustas reservi soodsaima pakkumise alusel suuruses kuni 76 tuhat eurot EJS-i IT lahenduste, äppide väljatöötamise finantseerimiseks. Reservi kasutamise järelevalvet teostab juhatus ja aruande reservi kasutamise kohta esitab juhatus volikogule. Reserv kajastub 2020 a eelarves.

Järgnevalt kinnitas juhatus oma seisukoha Keskkonnaministeeriumile, et EJS-i huvi on välja arendada nn paberivaba jahindus ja selle nimel tegutsetakse ja kogu riiki puudutavate IT lahenduste osas taotletakse arendustöödeks riigilt vahendeid.

Vaadati läbi tunnustusavalduste kord

Juhatuse päevakorras oli ka tunnustusavalduste korra läbivaatamine. Eelmisel koosolekul otsustati korda täiendada ja välja töötada lisaks Ilvese teenetemärgile ka Kopra teenetemärgi statuut. Ettepanekuid tehti teisigi. Juhatus otsustas, et kuna tegemist on olulise teemaga vaadatakse täiendatud statuut veelkord üle. Juhatus toetas Tiit Tammsaare ettepanekut, et täiendustega tunnustusavalduste korra võtaks vastu juba uus juhatuse koosseis. 

Arutati ka muid küsimusi

Jahirahu väljakuulutamise aja ja koha määramine punktis sai sõna Ida-Viru Jahiseltsi juht Marko Vinni. Ta tutvustas juhatuses arutatut teemat, et ollakse nõus selle aasta jahirahu välja kuulutama Ida-Virumaal. Juhatus toetas üksmeelselt ettepanekut.

Järgmise juhatuse koosoleku ajaks määrati 17. juuni ja seal arutatakse põhiküsimusena tunnustusavaldustele esitatud taotlusi.