Maaomanikud saavad looduskaitseteemadel küsida tasuta õigusabi

Maaomanikud saavad looduskaitseteemadel küsida tasuta õigusabi

1808
Foto: Kaarel Roht

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) alustavad tänasest tasuta juriidilise ja looduskaitsealase nõu pakkumist maaomanikele, kes puutuvad kokku looduskaitseliste piirangutega ning kellel on sellega seoses küsimusi või lahendamist vajavaid olukordi.

Looduskaitse nõuandla on virtuaalne nõustamiskeskkond, kus maaomanikud saavad KÕKi ja ELFi ekspertidelt nõu, kuidas tegutseda looduskaitsealadel nii, et inimeste heaolu kõrval ka loodusväärtused hoitud oleksid, kirjutab Delfi.

Loodusväärtusi saab hoida mitmel moel, nt inimtegevusele piirangute seadmisega või vastupidi, teatud hooldustegevusi soodustades.

Kuna loodus ja selle toimimine pole kunagi lihtne, siis on mõned piirangud jäänud maaomanikele ebaselgeks ning mõned võivad tunduda koguni mõttetud.

Mõnikord on aga hoopis maaomanik ise oma loodusväärtustega hästi kursis ja valmis nende eest seisma, kuid põrkub regulatsiooni või ametkonnaga.

Probleemi lahendamiseks vajalik õigusabi aga jääb sageli selle kõrge hinna tõttu kättesaamatuks. Küsimusi võib tekitada näiteks see, kuidas tegutseda, kui hundid on rünnanud kariloomi või rändlinnud on põllule külvatud vilja ära söönud.

Aga ka poollooduslike koosluste hooldamisel ning maaomanikel lasuvatest metsandusega või ehitamisega seotud piirangutest on mitmeti mõistetavused kerged tekkima.

Keskkonnaõiguse Keskuse juristid aitavad aru saada, kuidas taolistes olukordades õiguslikult hakkama saada.

„Ühelt poolt püüame juristidena nõuandlasse pöörduvale inimesele tema õigusi väga lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. Teisalt, kui inimesel on plaanis alustada kaitsealal mingi tegevusega, näiteks ehitamise või metsaraiega, ent tal puudub kindlus ja selgus selles, mis on kaitsealusel maal lubatud ja mis keelatud, siis saame koos välja selgitada, millised on konkreetsel maal kehtivad piirangud, ning mõelda ja soovitada, kas ja kuidas oleks planeeritavat tegevust võimalik ellu viia selliselt, et nii looduskeskkond kui ka inimeste heaolu oleksid hoitud,“ selgitas Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus.

Lisaks juriidilisele abile saab nõuandlas küsida Eestimaa Looduse Fondilt looduskaitselist abi.

Loe lähemalt Delfist.