Maaeluminister tunnustas teenetemärkidega 11 inimest

Maaeluminister tunnustas teenetemärkidega 11 inimest

2327
Maaeluministeeriumi teenetemärgi saajad. Foto: Maaeluministeerium

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle üheksa hõbedast ja kaks kuldset ministeeriumi teenetemärki.

„Saja aasta jooksul on Eesti põllumajandus väga palju muutunud ja arenenud. Põllumehe peamine ülesanne on aga jäänud samaks – oma rahvas ära toita. Meil on väga palju tublisid ja ettevõtlikke põllumehi ning samuti on palju kuldaväärt inimesi, kes igapäevaselt maaelu edendamisega tegelevad ja kelle panus maaelu arengusse on väga oluline. Loodan, et tunnustus innustab neid usinaid inimesi oma tegemistega sama säraga jätkama,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Tänavu anti üle kaks kuldmärki ja üheksa hõbemärki.

Kuldne teenetemärk

Jaan Kallas – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni ameti peadirektor, kelle eestvedamisel on PRIA arenenud tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud organisatsiooniks.

Olev Peetsu – Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktor, kes on välja arendanud usaldusväärse ja kvaliteetset teenust pakkuva laboratooriumi, mille abil saab tagada elanikele ohutu toidu ning loomade tervise ja heaolu.

Hõbedane teenetemärk

Linda Brandt – Põllumajadusuuringute Keskuse taimetervise- ja mikrobioloogia laboratooriumi peaspetsialist-mükoloog, kelle poolt on läbi viidud enamik PMK keerulistest mükoloogilistest- ja umbrohu laborianalüüsidest.

Margus Friedenthal – Põllumajadusuuringute Keskuse asedirektor, kes on pikaajaliselt tegelenud PMK ja kogu valdkonna arendamisega. Samuti olnud rahvusvahelise taimetervise teadusvõrgustikus Euphresco osalemise initsiaator.

Urmas Jõgeva – AS Värska juhatuse esimees, kes on andnud hindamatu panuse Eesti joogitööstuse arengusse nii sise- kui ka välisturgudel.

Riina Kaldaru – Oli kuni 2017. aasta oktoobrini Eestimaa Talupidajate Keskliidu asendusteenistuse direktor, kes töötas liidus 12 aastat. Ehitas üles talupidajate asendusteenistuse ja juhtis seda pea 9 aastat.

Ave Kikas – Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur, kes on läbi viinud olulisi teadusuuringuid aiakultuuride sordiaretuses.

Olav Kreen – Rabaveere Farm OÜ juht ja omanik, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees, põllumajanduse grupi juhatuse liige ja Teraviljatoimkonna liige, kes panustab palju aega põllumeeste ühistu KEVILI arendamisse.

Anne Liiker – AS Tartu Agro agronoom, Eesti heinaseemnekasvatuse edendaja.

Enn Tiitus – Maaelu Edendamise Sihtasutuse pikaajalise staažiga analüütik, kes on andud suure panuse maaelu arendamisse.

Kalmer Visnapuu – Virumaa Põllumeeste Liidu liige, Eesti Lihaveiste Seltsi juhatuse liige, Baltic Vianco AS asutaja, Liivimaa Lihaveis asutaja ja liige, kes lööb aktiivselt kaasa põllumeeste ühistegevust toetavate organisatsioonide tegevuses.

Parimad karjakasvatajad

Samuti kuulutas Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) välja parima piimakarjakasvataja ja lihaveisekarjakasvataja 2017. aasta parim piimakarjakasvataja on Teet Kallakmaa Metstaguse Agro OÜ-st ning parim lihaveisekarjakasvataja Vallo Kruusimägi Nurmetu Charolais OÜ-st.