Loodusõppetund Palamuses

Loodusõppetund Palamuses

256
Palamuse lasteaia õpetajad ja lapsed uudistamas topiseid. Fotod: Marko Vinni

31. jaanuaril toimus Palamuse lasteaias „Nukitsamees“ loodusõppetund lastele.

Meie metsade ulukeid tutvustas lastele Ida-Virumaa jahimeeste seltsi juhatuse esimees Marko Vinni.

Seoses sellega, et see nädal on lasteaias loodusõppe nädal, palusid lasteaia õpetajad Markot, et ta võiks tulla oma topisekollektsiooniga lasteaeda ja tutvustada meie metsades elavaid ulukeid. Loodustunnis tutvustas jahimees meie metsades elavaid ulukeid, millised nad välja näevad, nende eluviise, toitumist, poegade kasvatamist ja looduse põhimõtteid laiemalt.

„Hea oli tõdeda, et maapiirkondade lapsed tunnevad loomi päris hästi. Kõige paremini tunnevad ära suurkiskjaid ja suurulukeid (sõralisi), aga ka osasid väikekiskjaid ning kopra ja jänese,“ selgitas Marko Vinni.

Päris paljud lapsed väitsid, et on osade loomadega kohtunud ka päriselt looduses. Lapsed said ka küsimusi esitada. Küsiti, et miks loomad värvilised ei ole, vaid on hallid ja pruunid, miks karud inimesi söövad, miks kopra hambad on oranžid. Kolpade juures küsiti, et kus nahk on, miks seda ümber pealuu ei ole ja muid põnevaid küsimusi. Aga üldiselt oli elevus nii suur, et tihti taheti oma elukogemustest rääkida.

„Alguses oli plaan, et loomade kollektsioon jääb väljanäituseks pikemaks ajaks lasteaeda ülesse. Päeva lõpuks sai selgeks, kui agaralt lapsed kõiki loomatopiseid kallistada ja silitada soovisid, seega mõtlesime ümber, sest suure tõenäosusega poleks nädala pärast sealt midagi ära tuua olnud. Õpetajad lubasid aga leida lahenduse, kuidas näitust piirata, nii et lapsed nendega otsest kontakti ei saaks,“ tõi Vinni välja.  

Loodusõppe tunnis osales viis õpperühma koos õpetajatega, kokku ligemale 50 inimest. Päev oli kindlasti kõikidele osapooltele põnev, iseäranis tundusid tunni läbiviijaga rahul olevat lasteaia rühma õpetajad.