Looduskaitsekuu 2016 teemal „Eesti loodus – oma või võõras?”

Looduskaitsekuu 2016 teemal „Eesti loodus – oma või võõras?”

3306

Eestis on alates 1980. aastast kenaks kombeks pidada kevadisel ärkamisajal  looduskaitsekuud. Nüüdseks on see tore tava kestnud juba üle kolmekümne aasta. Looduskaitsekuu mõte on keskenduda hetkel olulisele teemale ning see laiemas ringis lahti rääkida.

Tänavusel looduskaitsekuul arutleme, kas loodus on oma või võõras; milline suhtumise muutumine on toimunud ühiskonnas ja inimestes. Mis on olnud püsivalt oma, mis on aja jooksul muutunud võõraks? Räägime, miks see muutus on toimunud ja mida teha, et loodus jääks endiselt „sinasõbraks”.

Sina peal ollakse tavaliselt heade tuttavatega ning hoida osatakse seda, mida tuntakse-teatakse. Seetõttu pöörame looduskaitsekuul rohkem tähelepanu looduse laiapõhjalisele tutvustamisele, et ei tekiks kartust ja võõrandumist.

Loodame selleks abi saada erinevate valdkondade esindajatelt, et jõuda erinevate arvamuste ning taustaga inimesteni ning näidata, kui palju tegelikult loodus meile kõigile korda läheb. Selleks ei pea olema teadlane või looduskaitsja, vaid see on tähtis igaühele, nii põllumehele, metsamajandajale, planeerijale, matkajale, kaunite kunstidega tegelejale kui paljudele teistele.

Allteemad:

Rahvuspargid

Rahvuspargid, Eesti esindusalad kajastavad meie looduse kõige iseloomulikumaid ning samas ka silmapaistvamaid tahke. Neist vanim, Lahemaa saab tänavu 45 aastaseks. Rahvuspargid on hea raamistik, mille abil saavad kohalikud inimesed rääkida sellest, mida omaks peame. Olgu selleks kasvõi meie metsadest ja rabadest korjatud marjad-seened.

Hirmud looduses ja kuidas nendega toime tulla

Üha rohkem kuuleme jutte inimeste hirmudest looduse ees – hunt, karu, puugid, ämblikud, parmud, roomajad, mürgised taimed ja seened, uppumine laukasse, eksimishirm jms – kõik need hirmud hoiavad inimese loodusest eemal. Mõningad hirmud on juba iidsetest aegadest nt essütaja, teised moodsa aja leiud. Looduskaitsekuul räägime asjatundjate vahendusel neist hirmudest ning selgitame kuidas nendega toime tulla. Ootame sõnumitoojateks loodusuurijaid, matkajaid, kultuuriinimesi.

Võõrliigid

Räägime võõrliikidest, sellest mida nad endast kujutavad, mis on nende levikuga kaasnevad peamised ohud ja mured ning ka müüdid.

Suhtestumine loodusega

Kojutoodud linnupojad, metskitsetalled, talvituvate luikede toitmine ning palju muud sellist, peegeldab hästi meie võõrdumist loodusest. Siia alla mahub aga ka palju positiivset – „konnad teel” kampaania, rästikute teisaldajatest vabatahtlikud jne. Looduskaitsekuul kordame taas põhitõdesid, kuidas sellistes olukordades õigesti ja kohaselt käituda. Ootame osalema valdkonnaga tegelevaid huvigruppe.

Esialgsed sündmused, tähtpäevad

 • 9. mai – looduskaitsekuu avamine, Kumari preemia laureaadi ning Eesti looduskaitsemärgi laureaatide väljakuulutamine;
 • 14. mai – Maailma Rändlindude päev
 • 21.–22. mai – tavapärane Keskkonnaameti kaitsealade matkapäev;
 • 24. mai – üle-euroopaline kaitsealade päev, teemaks on „Looduse maitse” – „The Taste of Nature”  
 • 22. mai – Maailma elurikkuse päev
 • 5. juuni – Maailma keskkonnapäev, noorte looduskaitsjate tunnustamine

Kavas on kirjutada artikleid levinumatest kartustest ning sellest miks tegelikult karta ei tasu, samuti lustakaid lugusid võõrandumisest. Kõneisikutena näeme inimesi, kellele loodus on oma või kes on selle:

 • Omaks kirjutanud
 • Omaks joonistanud
 • Omaks pildistanud
 • Omaks filminud
 • Omaks tunnetanud
 • Omaks uurinud
 • Omaks laulnud
 • Omaks matkanud
 • Omaks kokanud

Looduskaitsekuu eestvedajad on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet. Täpsemat infot saab Hanno Zingelilt hanno.zingel@envir.ee, tel 513 9079 või Maris Kivistikult maris.kivistik@keskkonnaamet.ee, tel 518 3249.

Juhul kui Sul on plaanis mõni loodusega seotud üritus, julgustame sind kasutama selle aasta looduskaitsekuu motot ja logo. Ühtlasi oleme tänulikud, kui saadate oma ürituse kohta info, et saaksime selle kanda ühisesse looduskaitsekuu kalendrisse Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Palume oma kavandatavate sündmuste info (mis, kus, millal ja kellele toimub ja kust saada lisainfot) saata e-kirjaga Maris Kivistikule (maris.kivistik@keskkonnaamet.ee).

Olete väga oodatud kaasa mõtlema ning osalema looduskaitsekuu läbiviimisel!

JAGA