Lindude gripp ringleb endiselt metslindude populatsioonis

Lindude gripp ringleb endiselt metslindude populatsioonis

526
Suur-laukhaned. Foto: Tõnu Talvi

Pärnumaal Tahkurannas tuvastati kahel kütitud piilpardil madala patogeensusega lindude gripp, mis võib muunduda kõrge patogeensusega lindude gripiks.

Suve jooksul on kõrge patogeensusega lindude grippi leitud metslindudel (merikotkad, kormoranid) Lõuna-Soomes ja ka Ahvenamaal. Need leiud näitavad, et lindude gripp ringleb endiselt metslindude populatsioonis.

Alanud veelindude jahihooajaga seoses tuletab Põllumajandus- ja Toiduamet meelde, et jahil käies ja pärast jahil käiku tuleb tagada bioohutus igal sammul. Kütitud linde puhastades tuleks kätte panna ühekordsed kindad ja pärast pesta käsi. Kütitud linnuliha käideldes piisab tavalisest toiduvalmistamise hügieenist ja liha korralikust küpsetamisest. Surnud või haigeid linde süüa ei tohi.

Lindude gripi viiruse levikut saab ennetada jahivarustuse puhastamisega ning pärast jahil käiku linnupidamise kohtade külastamise vältimisega. Linnupidajad ja isikud, kes puutuvad kokku kodulindudega, peavad vältima jahilindude küttimist ja ka muid kokkupuuteid looduslike veelindudega. Lindude gripi viirused on inimestele halvasti nakkavad ja nakatumiseks on tavaliselt vaja lähedast kontakti nakatunud metslinnu, kodulindude või nende eritistega.

Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palub Põllumajandus- ja Toiduamet sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767 või lingil.