Lemmikloomade registrist ja kohustuslikust kiibistamisest

Lemmikloomade registrist ja kohustuslikust kiibistamisest

189
Foto: Flickr

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on koostanud väljatöötamiskavatsuse veterinaarseaduse muutmiseks, et reguleerida lemmikloomade märgistamisega seotud probleemkohti. Ettepanekutest andis ülevaate Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Kadri Kabel.

Leitud looma saab suurema tõenäosusega tagastada omanikule, kui ta on märgistatud elektroonse identifitseerimisvahendiga ehk mikrokiibiga, mille andmed on kantud elektroonilisse andmekogusse ehk lemmikloomaregistrisse ja selle abil seostatavad loomaomanikuga. Oluline on siinjuures see, et lahti pääsenud looma omanikku oleks võimalik lihtsalt ja kiirelt tuvastada sõltumata sellest, millisest Eesti piirkonnast loom leitakse.

Väljatöötamiskavatsus on saadetud kooskõlastusringile ning sellega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis. Pärast tagasiside koondamist analüüsitakse seda ning hakatakse koostama eelnõud, millega muuta veterinaarseadust.

Loe lähemalt maablogist.