Lätis toimus Baltimaade FACE ühenduse kohtumine

Lätis toimus Baltimaade FACE ühenduse kohtumine

2229
Baltimaade FACE ühenduse liikmed, FACE tegevjuht ning Valgevene jahindustegelased

14. detsembril toimus Lätis Ādažis Baltimaade FACE ühenduse koosolek, kus arutati aktuaalsete jahindusteemade üle. FACE Balti ühenduse moodustavad Leedu, Läti ja Eesti jahimeeste seltsid.

Läti jahimeeste seltsi korraldatud koosolekul tuli teemaks Euroopa jahinduse tegevused ja eesmärgid tulevikuks, samuti aktuaalsed jahinduse probleemid, sh sigade Aafrika katk jm.

Koosoleku avas FACE tegevjuht Ludwig Willnegger, kes andis ülevaate Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE tegemistest, fookustest ja takistustest ning rääkis sellest, mida oodatakse tulevikult. Ta tõi välja, et kuigi eelarve on Euroopa jahindusorganisatsioonil väga piiratud, on neil siiski suurel tasemel võimet kaasa rääkida enamiku Euroopa jahindust puudutavate õigusaktide osas, toimub tihe koostöö Europarlamendi, Euroopa komisjoni, töö- ja huvigruppide liikmetega. Lisaks on võetud uuesti käsile jahitrofeede teema. 

FACE tegevjuht Ludwig Willnegger (paremal) andmast ülevaadet FACE kohta. Foto: Tõnis Korts

Willnegger nentis ka, et seadusandluse mõjutamiseks jahindusele soosivas suunas tuleb teha palju tööd. Nimelt on FACE üks suurim probleem kommunikatsioon. Paljud liikmesriigid ei tea FACE tegemistest, kuna nendeni ei jõua see info. See peaks aga jõudma infovoolus üksikisikuni ehk et sisekommunikatsioon tuleks paremini toimima saada. Üheks võimalikuks vahendiks pakuti nt otse jahimeestele suunatud meililiste.

Foto: Tõnis Korts

Lisaks andsid riigitasanditel jahindusest ülevaate Balti jahiseltside esindajad. EJSi tegevjuht rääkis Eestist kui jahimaast ning meie tänastest probleemidest nagu: veelinnujaht, seakatk jmt.

EJSi tegevjuht Tõnis Korts tegi ettekande Eesti jahinduse kohta. Foto: Andra Hamburg

Külalisena osales koosolekul ka Valgevene jahi- ja kalameeste liidu juht Juri Ivanovits Shumskii, kes rääkis jahindusest Valgevenes (jahimaadest ja -ulukitest, küttimismahtudest jms). Tähelepanuväärne oli tõik, et kuigi huntide küttimine on alates 2011. aastast pidevalt kasvanud, on hundi populatsioon siiski pigem suurenenud. Lisaks on Valgevene jahimeeste seltsis tänuväärne see, et tegeletakse muuhulgas ka jahikoerte- ja jahilaskmisega.

Koosolek toimus Läti jahimeeste seltsi, Eesti jahimeeste seltsi, Leedu jahi- ja kalameeste ühingu, FACE ja Valgevene jahi- ja kalameeste liidu koostöös. EJSi esindasid Tõnis Korts ja Andra Hamburg.