Läheneb jahistatistilise aruande esitamise aeg

Läheneb jahistatistilise aruande esitamise aeg

1401
Foto: erakogu

20. märts on jahistatistilise aruande esitamise tähtaeg.

Jahindusstatistiliste andmete aruandeperiood on jahiaasta. Aruandega tuleb jahipiirkonna kasutajal esitada andmed möödunud jahihooajal kütitud ulukite kohta sh hukkunud ulukid, anda hinnang populatsiooni kohta, esitada jahipiirkonna küttimissoov jms.

Jahipiirkonnad, kes kasutavad jahilubade väljastamiseks infosüsteemi JAHIS, saavad süsteemist alla laadida aruande. Aruandes on automaatselt täidetud küttimisandmed, juurde tuleb lisada ainult muu info (hinnangud, küttimissoov).

Andmed tuleb esitada Keskkonnaagentuurile. Arvutis täidetud või paberkandjalt skanneeritud ankeedid võib edastada Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna e-posti aadressile ulukiseire@envir.ee. Paberkandjal ankeedid võib edastada ka maakondlikkusse jahindusklubisse (sellise olemasolul) või edastada Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonnale aadressil Rõõmu tee 6, Tartu 50705.