Läänemaal tabati kaks seadust rikkunud veelinnukütti

Läänemaal tabati kaks seadust rikkunud veelinnukütti

2190
Foto: David Whelan/Flickr

Tänavune veelinnujahi hooaeg on kulgenud siiani ilma probleemideta, kuid selle nädala alguses tuvastasid inspektorid seaduserikkumise Läänemaal, kus kaks välisriigi jahimeest kasutasid pardijahil elektroonilist peibutusvahendit.

Keelatud peibutusvahendeid kasutanud jahimeestele määrati kummalegi kiirmenetluse otsusena rahatrahv 100 trahviühikut ehk 400 eurot. Muud jahipidamise nõuded olid täidetud.

Keskkonnainspektsioon edastab menetlusotsused Eesti Jahimeeste Seltsile, kellel on tunnistuse väljastajana õigus peatada jahitunnistuse kehtivus kuni kolmeks aastaks.

Peibutusvahendi kasutamine ei ole Eestis keelatud, kuid kasutada tohib ainult mehaanilisi peibutusvahendeid ja -viise, nagu näiteks peibutusviled.

Kuna veelinnujahi hooaeg jätkub, tuletab Keskkonnainspektsioon jahimeestele ja jahikorraldajatele meelde, et jahipidamisel tuleb järgida nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka jahipidamise head tava.

„Kuna jahiseadus näeb ette jahituristide koolitamist, siis tuleb koolitajatel seda kohustust tõsiselt võtta. Siia sõitnud jahikülalistele tuleb meie jahipidamise nõudeid väga täpselt selgitada,“ märkis Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht.

„Võib öelda, et varasemate aastatega võrreldes on olukord paranenud. Kui aastaid tagasi oli juhtumeid, et kasutati keelatud peibutusvahendeid, linde kütiti suuremal hulgal ja osa neist jäeti loodusesse maha, siis juba eelmisel aastal selliseid juhtumeid ei tuvastatud. Ka tühjade padrunikestade ja muude jäätmetega ollakse hoolikamad,“ lisas Luht.

Veelinnujahil tekkivad probleemid on seotud pigem maaomanike ja kogukonna huvidega mittearvestamisega.

Jahieeskirja järgi kehtib partlastele, laugule, kajakatele ja tikutajale jahihooaeg 20. augustist 31. oktoobrini, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi- ja Pihkva järvel kestab pardijaht 30. novembrini. Hanesid ja laglesid võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini.

Keskkonnainspektsioon teeb jätkuvalt jahijärelevalvet ja kontrollib ka laekuvaid teateid. Linnujahi reeglite rikkumistest või nende kahtlustest saab teatada valvetelefonile 1313. Võimaluse korral tuleks nähtu või kuuldu jäädvustada, et seda saaks hiljem asitõendina kasutada.

Vaata EJSi pressiteadet SIIT.