Kütitud on pea pool metssigade küttimise mahust

Kütitud on pea pool metssigade küttimise mahust

1890
Foto: Flickr

Eelmise aasta lõpu seisuga on jahimehed küttinud 2619 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 36 metssiga ja SAKi tunnustega hukatud 26 metssiga.

Keskkonnaamet kinnitas septembris sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikuks küttimismahuks 5575 isendit, aasta lõpu seisuga oli sellest täidetud 47%.

„Detsembris on metssigade küttimine oluliselt hoogustunud,“ selgitas Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik. „Eesti tasemel on täidetud peaaegu pool seatud eesmärgist,“ lisas ta.

Tabel: Keskkonnaamet

Siiani on enim metssigu kütitud Hiiumaal (781 isendit), kuhu ainsana pole Eestis seakatk jõudnud. Samuti on aktiivselt kütitud Saaremaal (505 metssiga). Väikseim küttimisaktiivsus on Jõgevamaal, kus on kütitud 38 metssiga.

Sigade Aafrika katku leviku piiramise eesmärgil võib jahieeskirja järgi metsseale pidada aasta ringi varitsus- või hiilimis- või ajujahti. Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametiga.