Kütitud on 6660 metssiga (01.09 seisuga)

Kütitud on 6660 metssiga (01.09 seisuga)

3441

Keskkonnaameti andmetel on 1. septembri seisuga kütitud 6660 metssiga e 36% keskkonnaagentuuri tehtud küttimisettepanekust (18 272). 

Enim metssigu on kütitud Saaremaal 1925, mis moodustab 44% maakonnale seatud küttimislimiidist. Vähim metssigu on kütitud Põlvamaal ja Valgamaal 42. 

Protsentuaalselt on enim mahust täitnud Järvamaa (56%), limiidist 350 on kütitud 195 metssiga. Kui arvestada juurde surnult leitud ja maetud metssead, siis Järvamaal on täidetud 77% etteantud mahust. Protsentuaalselt vähim on mahust täitnud Tartumaa ja Viljandimaa (18%). 

Enim on metssigu surnult leitud ja maetud Tartumaal – 115. 

JAGA