Kuidas takistada lindude ja metsloomade pesade ehitamist koduaeda?

Kuidas takistada lindude ja metsloomade pesade ehitamist koduaeda?

771
Foto: Anthony Fontaine/Flickr

Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) sõnul tuleb lindude ja metsloomade eemale hoidmiseks aed muuta nende jaoks vähem atraktiivsemaks. Lindude pesade eemaldamiseks tuleb valida õige aeg, et mitte häirida lindude pesitsemist. 

Lindude kõige intensiivsem pesitsusperiood on aprilli keskpaigast kuni suve keskpaigani. Sellel ajavahemikul peab lindudele andma võimaluse järglaste saamiseks ja üleskasvatamiseks. Kui eelnevatel aastatel on majaomanikel olnud probleeme pesitsevate lindudega, siis tuleb sissetungijad enne pesitsusaega välja tõsta.

“Üle tasub vaadata katused, räästaalused ja -avaused, pööningud, voodritagused, rõdud, aga ka laoplatsid, pooleliolevad ehitised ja muud inimeste tihti kasutatud kohad ning vajadusel takistada lindude ligipääs. Pesad võib eemaldada enne kui sinna sisse on munetud. Loomade häirimine pesitsus- ja sigimisajal on ebaeetiline ning seadusega keelatud,” sõnas ELS juhatuse liige Geit Karurahu

Linnupesade eemal hoidmiseks:

  1. kata võrguga või paranda võimalikud avaused ja augud räästaalustes ning mujal;
  2. hoia oma katused risust ja muust võimalikust pesamaterjalist puhtad; 
  3. lamekatusel ja rõdul ära hoia tarbetuid esemeid;
  4. vajadusel kasuta sobivaid peletusvahendeid, näiteks röövlinnu kujutisi, ridva otsas hõljuvaid tuulelohesid, silma meenutavaid palle vms;
  5. paigalda ümbrusesse sobivatesse kohtadesse pesakaste.

Ulukite aiast eemale hoidmiseks tuleb aed muuta looma jaoks vähem atraktiivseks. “Jälgige, et lemmikutele ja lindudele välja pandud toidule metsloomad ligi ei pääseks. Köögijäätmete kompostimisel tuleks eelistada kinnist mahutit ning prügi peaks olema suletud konteineris,” sõnas Karurahu. Kindlasti ei tohi metslooma toita. Loomad õpivad kiiresti selgeks, kust saab toitu ja harjuvad nii inimesega ära. Loomade juhuslikku sattumist õuealale aitab ära hoida korralik tara, mis on piisavalt kõrge ja tihe, et uluk sellest üle ega vahelt läbi ei tule. Kopra eest saab kaitsta puud kattes tüvi tiheda traatvõrguga.

Kui metsloom on juba jõudnud kohta, kus ta ei ole teretulnud, tuleks ta minema hirmutada. Kindlasti ei tohi seda teha ulukit vigastades või tema elu ohtu seades. Keelatud on looma tulistamine õhkrelvaga. Reeglina ehmatab uluki minema kõva pauk või lärm. Mõne looma puhul aitab pimedas valgus või sellega vilgutamine.