Kuidas Brüssel meie jahipidamist mõjutab?

Kuidas Brüssel meie jahipidamist mõjutab?

529
Foto: Esna Ong

Paljud otsused selle kohta, kuidas me siin jahti peame, tehakse otse Brüsselis.

Euroopa liidu õigusaktid määravad Euroopa põllumajandusmaade bioloogilise mitmekesisuse seisundi. Euroopa liit määrab milliseid linde ma jahtida võime ning millal (jahihooaeg) seda teha võime. Euroopa liidu regulatsioonid mõjutavad ja määravad kasutatavaid jahipidamisviise.

Oluliselt mõjutab Brüssel ka seda, kuidas me saame hakkama suurkiskjate populatsiooni haldamisega. Brüssel mõjutab ka seda, milliseid tulirelvi on lubatud kasutada jahil ja sportlaskmisel ning määrab suurel määral ära selle, millist laskemoona tulevikus kasutada tohib.

Euroopa liidu koridorides tehakse ka otsuseid, kuidas igas riigis ulukeid kütitakse, samuti pannakse paika keskkonnakaitse ja põllumajandust reguleerivad reeglid. Need mõjutavad ka ulukiliike.

Euroopas on kohti, mis nõuavad erilisi looduskaitsemeetmeid, sealhulgas elupaikade taastamist. Võimalusel annavad jahimehed endast parima, et looduskaitses kaasa lüüa, tehes vabatahtlikku tööd pea iga päev üle Euroopa.

Kui sa tahad paremat tulevikku jahipidamisele, anna oma allkiri siin.