Kolmekuningapäeva jahid Saaremaal

Kolmekuningapäeva jahid Saaremaal

287
Fotod: EJS

Kolmekuningapäev on jõuluaja lõpetamise püha ning tähistab päeva, mil kolm hommikumaa tarka või kuningat tulid vastsündinud Jeesuslast kummardama. Koos jõulupühade ning nääripäevaga on eestlased kolmekuningapäeva nimetanud ka kolmandateks jõuludeks.

Osadele jahimeestele tähendab kolmekuningapäev aga kahte põnevat jahipäeva Saaremaal. Selle korraldajad Aivar Jõgi ja Mati Kirs olid jahikutses jahimeestele omase huumoriga kirjutanud, et kaks kuningat otsivad kolmandat ehk siis jahikuningat.

Kolmekuninga jahtide puhul tõi jahijumalanna Diana jahimeestele õnne. See tähendab, et küttidel oli nii saaki kui ka elamust ning iga osaleja võid ennast kuningana tunda.

Jaht Ürus

Esimene jahipäev oli 13. jaanuaril Üru jahimeeste seltsis ja seda juhatas Aivar Jõgi. Temale omase kindluse ja täpsusega viis jahijuhataja läbi ühisjahi instrueerimise, nii et kõigile olid reeglid kogu jahipäevaks selged. Jahijuhataja rõhutas jahiohutuse tähtsust ja kõikide ohutustehnika reeglite täpset täitmist.

Aivar Jõgi sõnul oli jaht edukas ja kütid korrektsed. „Kõik need ulukid, kes pidid jooksu saama, said. Kütiti valikuliselt ja õigeid loomi,“ ütles Jõgi. „Seltskond, kuhu sellel korral kuulus 75 jahimeest, oli korrektne ja kõik järgisid nõudeid. Seda kinnitasid ka Keskkonnaameti inspektorid, kes meie ühisjahti kontrollisid.“

Jahipäeval kütiti 32 metssiga ja 22 hirve. Sellega andsid jahimehed tubli panuse nii seakatkuohu kui ka hirvekahjude vähendamisse. Suurteks abimeesteks olid jahimeeste parimad sõbrad ja kaaslased -jahikoerad. Neid osales jahil kokku 22.

Jaht Saare EPT-s

Teine jahipäev toimus 14. jaanuaril Saare EPT jahiseltsis ja seda juhatas Mati Kirs. Mati selgitas kõiki reegleid, mida piirkonnas järgitakse ja mis valikuid tehakse. Ohutustehnika kõrval rõhutas Mati ka jahikultuuri.

Mati Kirsi sõnul ongi jahipidamise puhul kõige olulisem see, et peetakse lugu jahikultuurist. „Eelkõige on oluline, et kütitakse neid ulukeid, mida on vaja ehk siis tehakse valikuid,“ ütles Kirs. „Kuningas ei ole mitte see, kes kütib kõike, mis metsast nina pistab. Kuningas on eelkõige kohtunik, kes teeb õigeid ja õiglaseid otsuseid,“ lisas ta.

Jahipäeval kütiti 5 hirve ja metssiga, jahil osales kokku 40 kütti ja 10 koera.

Kõigi osalenud küttide nimel tänan kolmekuningapäeva jahi korraldajaid väga korrektselt korraldatud jahipäevade eest! Jätkugu Teil jõudu neid jahte ka edaspidi korraldada! Kõigile mandrimeestele panen südamele, et hoiame Saaremaa rikast loodust ja ulukeid ning järgime täpselt neid soovitusi, mida saarlased meile räägivad. See on õige jutt elust enesest ja selle kinnituseks on Saaremaa elujõuline ulukite asurkond.

Tõnis Korts