Kohus ei peatanud karujahti

Kohus ei peatanud karujahti

1170
Foto: Flickr

Tallinna Halduskohus oma otsusega 1.08 2023 ei rahuldanud MTÜ Eesti Suurkiskjad esialgse õiguskaitse taotlust karujahi peatamise osas.

MTÜ Eesti Suurkiskjad esitas 01.08.2023 Tallinna Halduskohtule kaebuse Keskkonnaameti karujahi kohta käiva korralduse tühistamiseks.

Kohus on oma põhjendustes mh selgitanud, et karude arvukus ja levik on tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks. Karu küttimismahu määramisel on arvestatud vajadusega säilitada liigi praegune soodne kaitsetase ehk pruunkarude populatsiooni soodne seisund on tagatud. Keskkonnaamet on selgitanud, et karude arvukuse kasvuga suureneb tõenäosus inimese ja karu vaheliseks konfliktiks, mh on kasvanud pruunkarudega seotud liiklusõnnetuste arv ning hoolimata esmaste mitteletaalsete meetmete rakendamisest leidub karurünnaku ohvriks sattunud jahimehi, seenelisi ja marjulisi.

 

JAGA