Kinnitati hundi ohjamisalad

Kinnitati hundi ohjamisalad

8071
Hundi ohjamisalad. Kaart: KAUR

23. oktoobril toimus suurkiskja töörühma koosolek, kus pandi paika hundi ohjamisalad.

Kokku on Eesti jaotunud 20 ohjamisalaks, mis on eraldatud vastavalt maakondadele ja jahipiirkondadele.

Sellel jahihooajal toimub küttimine vastavalt ohjamisaladele.

Kaardil märgistatud punased punktid tähistavad hundi kahjustusjuhtumeid ajavahemikus 01.04.-30.09.2018. Kollased punktid tähistavad möödunud hooajal kütitud hunte, neist tumekollased siginud või viljastatud emahunte.

Ohjamisaladeks on:

Hundijahihooaeg algab 1. novembril ja kestab jahihooaja lõpuni, s.o 28. veebruarini.