KIK suunab metsandusse ja jahindusse ligi 5 miljonit eurot

KIK suunab metsandusse ja jahindusse ligi 5 miljonit eurot

2983

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Pressiteade 16.07.2015

Keskkonnaprogrammi selle aasta esimesest taotlusvoorust otsustas KIKi nõukogu rahastada 14 metsanduse ja 3 jahindusprojekti kokku 4,8 miljoni euroga.

Suur osa rahastusest ehk 2,9 miljonit eurot läheb erametsanduse toetamiseks Eestis ja 1,4 miljonit saab Maa-amet aerokaamera süsteemi uuendamiseks.

„Metsandusprojektidest tooksin eraldi välja erametsaomanike ja erametsanduse ühistegevuse toetamise,“ ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina Martverk. KIK toetab ettevõtmist 2,9 miljoni euroga. Erametsanduse toetamisega soodustatakse erametsade majandamist ning erametsaomanike koondumist ühistutesse.

Esmakordselt Eestis viiakse läbi ka hallhülge jahi koolitused. Selleks eraldas KIK Eesti Jahimeeste Seltsile 5600 eurot, mille eest korraldatakse kolm koolitust 60 jahimehele. “Hallhüljes lisati 2013. aastal jahiulukite nimistusse ning koolitused aitavad jahimeestel taaselustada Eestis üle 40 aasta keelatud hülgejahi traditsiooni,” lisas Martverk.

Perioodil 2004-2015 on riik KIKi keskkonnaprogrammist toetanud 750 metsanduse valdkonna projekti kokku 39,4 miljoni euroga. Ülevaate ülejäänud rahastatud projektidest leiab SIIT.

Keskkonnaprogrammis hinnatakse taotlusi kahes etapis. Esimeses etapis hindab taotlusi KIK, misjärel suunatakse nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks keskkonnaministeeriumile. Seejärel edastatakse tulemused koos rahastamisettepanekuga KIKi nõukogule otsuse langetamiseks. Taotluste hindamise kohta saab lugeda SIIT.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Sel aastal tähistab KIK 15ndat tegutsemisaastat. Kokku on KIKist selle aja jooksul toetust saanud üle 18 tuhande projekti.

Lisainfo:

Elina Kink
kommunikatsioonijuht

JAGA