Kevadel toimub trofeede hindamine üle Eesti (täiendatud 26.02)

Kevadel toimub trofeede hindamine üle Eesti (täiendatud 26.02)

2554

Kevadel toimuvad trofeede hindamised üle Eesti.

Koroona olukorrast tulenevalt jäävad märtsiks kavandatud trofeede hindamised ära.

Praegu jäävad aprilli kokkulepped jõusse. Olukorra leevenedes lepime kokku ära jäänud hindamised aprillis-mais.

Täiendav teave Andres Lillemäe tel 565 1625 või e-post andres@ejs.ee.

Trofeede hindamised toimuvad:

 • L 03.04 kell 9.00 Valgamaa Jahindusühistu majas (Kuperjaovi 76, Valga),
 • T 06.04 kell 9.00 Hiiumaa Jahimeeste Seltsis (Väike-Tiigi 8, Kärdla),
 • R 16.04 kell 9.00 Pärnumaa Jahimeeste Liidus (Suur-Kuke 5, Pärnu),
 • L 17.04 kell 9.00 Tartu Jahindusklubis (Võru 80, Tartu),
 • R 23.04 kell 9.00 Valtu Jahiseltsi jahimajas (Saunaküla, Kehtna vald).

Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa jahimehed peaksid oma trofeed tooma hindamisele Rakverre, Võrumaa ja Põlvamaa jahimehed Põlva Jahiseltsi, Viljandi ja Valga jahimehed Valgamaa Jahindusühistusse ning Jõgeva ja Tartu jahimehed Tartusse. 

Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi ajakavas.

NB! Hindamise päeval jahitrofeesid üldjuhul hindamiseks ei võeta.

Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega:

 1. Uluki liiginimi (nõutav koljude ja võõrliikide puhul).
 2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi.
 3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta.
 4. Maakond ja jahipiirkond, kus uluk kütiti. Väljaspool Eestit kütitud trofeede puhul ka riigi nimi, kus loom kütiti.

NB! Palume küttimiskohana märkida jahipiirkonna mitte jahiorganisatsiooni nimi!

NB! Eelpoolloetletud põhiandmeteta trofeed võidakse jätta hindamata või võetakse võimalusel hindamisele teises järjekorras. Nende kandmine jahitrofeede kataloogi sõltub puuduvate andmete lisandumisest kokkulepitud ajaks.

Palume kohaliku hindamisürituse korraldajal kindlustada, et trofeede vastuvõtmisel kontrollitakse vajalike andmete olemasolu ja korrektsust ning puudused kõrvaldataks juba enne hindamist!

Lisaandmed ja erinõuded:

 1. Koljude puhul palume märkida, kas loom oli isane- või emane.
 2. Kui loom kütiti tehistingimustes (tarandikus), siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
 3. Kui hindamisele tuuakse surnuna leitud või avariil hukkunud looma trofee, siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
 4. Sarvede puhul palume võimalusel koos trofeega esitada alumise lõualuu üks pool looma vanuse määramiseks.
 5. Metskitse ja hirvede sarved palume tuua ilma trofeealusteta ja palume võimalusel koljut enne hindamist mitte lõigata.
 6. Metsseahambad palume hindamisele tuua ilma trofeealuseta.