Keskkonnaministeeriumis toimus jahindusalane nõupidamine

Keskkonnaministeeriumis toimus jahindusalane nõupidamine

2533
Paremalt Mait Värk maaomanike esindaja, Karli Ligi, Tõnu Traks ja Marku Lamp KeM- st ja seljaga Anti Rallmann. Lisaks osalesid Peep Männil ja Rauno Veeroja KAURist, Ülle Läll EPKK-st ja Tõnis Korts EJS-st. Foto: Tõnis Korts

30. augustil toimus Keskkonnaministeeriumis (KeM) jahindusalane nõupidamine, kus arutati võimalikku ulukiseire korraldamise täiendamist.

Nimelt olid Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Erametsaliit (EEML), Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,  Eesti Talupidajate Keskliit ja Eesti Omanike Keskliit eelnevalt teinud KeM-le ühises ümarlauas sündinud ettepaneku lisada määrusesse ulukikahjude teema. Selle eesmärk on kajastada seda iga- aastases ulukiseire aruandes ja see oleks tööriist jahindusnõukogudes.

Arutelu juhtis Marku Lamp, KeM asekantsler. Teema avas ja seda tutvustas EEML juhatuse liige Anti Rallmann. Ulukiseire spetsialist Rauno Veeroja tutvustas, mida ulukikahjude koha pealt juba täna tehakse ja missugused andmed ja kust võib leida. KeM poole pealt võttis sisu poole pealt sõna jahindusspetsialist Tõnu Traks.

Kohalolnud leidsid, et antud teemaga tuleks jätkata sügisel. Järgmiseks kokkusaamiseks saavad osapooled teema sisupoole täpsemalt sõnastada ja vajadusel ka muid määrusega seonduvaid teemasid lisada. EJS poolepealt tuleks kohtumisel osalenud tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul lisaks kahjude lisamisele üle vaadata seireandmete kogumise teema ja seda just eriti infosüsteemi „Jahis“ arendamise valguses.