Keskkonnaministeeriumi partnerpäev

Keskkonnaministeeriumi partnerpäev

2452
Sissejuhatuse ja kokkuvõtted tegi keskkonnaminister Marko Pomerants.

Keskkonnaministeerium kutsus oma koostööpartnereid osalema partnerpäeval 3. märtsil Keskkonnaministeeriumisse, kus tutvustati käesoleva aasta prioriteete ja räägiti tegevusplaanist.

Eesti Jahimeeste Seltsi poolt osales tegevjuht Tõnis Korts. Päeva alguses tutvustas keskkonnaminister Marko Pomerants selle aasta olulisemaid prioriteete. Minister rääkis muuhulgas, et riik liigub maale ja KIKi eelarve on vähenenud.

Samuti toetas minister kaasamist ja seda eriti läbi katusorganisatsioonide. Ministri sõnul ei anna karjumine tulemust ja samuti üksteise naeruvääristamine. Tuleks teha asjalikku koostööd ja ei tohiks juurde toota tõejärgset ühiskonda. Minister informeeris kohaletulnuid, et ta peab eesistumise blogi, kus kirjutab asjadest mis toimuvad Euroopa ja maailma mastaabis. Seejärel said kõik osavõtjad osaleda erinevates töötubades, kus anti iga valdkonna kohta põhjalikum ülevaade.

Töötoad olid järgmistes valdkondades:

 • jäätmed ja ringmajandus – jäätmete ringlussevõtt, vanarehvid, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine
  • maapõueteemad – maapõuepoliitika põhialused, ressursitasud, põlevkivi
  • metsandus ja looduskaitse sh loodusturism – metsade uuendamine, EL finantsvahendite kasutamine, hüvitised
  • kalandus – kalapüügivõimalused aastal 2017, paisud
  • kliima, kiirgus ja õhk – kliimapoliitika, kiirgusohutus, välisõhuteemad sh lõhna- ja mürahäiringud
  • vesi ja meri – veeseadus, investeeringud, merestrateegia meetmekava.

Tegevjuht osales metsanduse töötoas. Jahindusest eraldi juttu ei olnud, rohkem keskenduti metsaraietele ja loodusturismile. Töötubade lõppedes tehti ministri poolt kokkuvõtted ja tundus, et rahul olid nii korraldajad kui kutsutud.