Keskkonnakomisjonis vaagiti metsanduse arengukava

Keskkonnakomisjonis vaagiti metsanduse arengukava

361
Keskkonnakomisjonis arutati metsanduse arengukava saatmist riigikogule kinnitamiseks. Foto: EJS

9. veebruaril toimus riigikogu konverentsisaalis keskkonnakomisjoni avalik istung, kus arutati metsanduse arengukava saatmist riigikogule kinnitamiseks.

Viimasel istungil anti veelkord võimalus kõikidel katuseorganisatsioonidel oma mõtteid väljendada seoses uue metsanduse arengukavaga. Eesti Jahimeeste Seltsi esindas juhatuse liige Marko Vinni.

Keskkonnaminister Madis Kallas selgitas, et üldiselt on metsanduse arengukava lõplikult koostatud ja muudatusettepanekuid enam sisse viia ei saa. Arengukava on koostatud täna parimat praktikat silmas pidades ning leitud võimalikult parim kompromiss kõikide osapoolte vahel.

Metsanduse arengukava sisu tutvustas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Pärast seda anti kõikidele katuseorganisatsioonide esindajatele sõna oma seisukohtade väljendamiseks. Kui järg jõudis Eesti Jahimeeste Seltsini, siis keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja väitis üllatusega, et metsanduse arengukavas pole jahindust üldse sisse pandud.

Oleme teadlikud, et metsanduse arengukava koostamisel tõsteti jahinduse osa arengukavast välja. Meie seisukoht on, et jahindus peaks kindlasti metsanduse arengukavas sees olema. Meie seisukoht ettekandes oli, et Eesti Jahimeeste Selts on igas seadusloome tegemiste juures oma partnerite kõrval, kelleks on eelkõige metsanduse ja põllumeeste organisatsioonid. Toetame jätkusuutliku metsamajandust ja loodusressursside hoidmist nii, et elukeskkond säiliks ka looma-ja linnuliikidele.

Eraldi tõime välja, et tihti ei täida jahipiirangud kaitsealadel kaitse eesmärki. Kaitsealadel jahi piiramine ei ole tihti vajalik ega täida oma eesmärki. Pigem peaks just vastupidi teatud liigi kaitseks just kaitsealadel jahti pidama. Näiteks sellel aastal Ida-Virumaal pilootprojektina toimuv lendoravate kaitse eesmärgil nugiste küttimine.

Metsanduse uus arengukava loodetakse veel sellele riigikogu koosseisule esimeseks lugemiseks kinnitamiseks parlamenti saata.

EJS-i juhatuse liige
Marko Vinni