Keskkonnaameti teavitus seoses jahisageduste raadioside kasutamisega

Keskkonnaameti teavitus seoses jahisageduste raadioside kasutamisega

725
Foto: EJS

Keskkonnaamet on õiguskantslerilt ja riigiprokuratuurilt saanud soovituse, mille järgi peaks Keskkonnaamet raadiosidet kasutavaid jahimehi jahisageduste raadiosidega liitumisel teavitama.

Eelnevast tulenevalt teatame, et Keskkonnaametile on 2005. aastal väljastatud kehtiv sagedusluba nr J.1-7/05/M-2709 sageduste 146,400 MHz ja 161,475 MHz ühiskasutuseks ning jahindusalase järelevalve teostamisel võib Keskkonnaamet neil sagedustel peetavaid vestlusi kuulda.

Kui Keskkonnaameti maakondlik järelevalvebüroo kavandab ühisjahi kontrolli, saadetakse maakonnas registreeritud jahipiirkondade kasutajatele e-kirjaga täiendav teavitus kavandatavast jahindusalasest järelevalvetoimingust.

Keskkonnaamet

JAGA