Keskkonnaameti inspektorid kontrollisid ühisjahte

Keskkonnaameti inspektorid kontrollisid ühisjahte

1307
Keskkonnaamet kontrollimas jahidokumente. Foto: EJS

Keskkonnaameti järelevalveosakonna inspektorid kontrollisid oktoobris ja novembris nädalavahetustel toimuvaid ühisjahte, kokku kontrolliti erinevates maakondades 48 jahiseltskonda.

Jahindusalaste nõuete rikkumistega seoses alustati 30 väärteomenetlust. Ühisjahtide kontrolli eesmärgiks oli jahirelvade ohutuse, jahindusalaste dokumentide ning muude jahipidamisnõuete kontrollimine.

Põlva- ja Võrumaal kontrolliti 15. oktoobril kokku 17 jahiseltskonda ning alustati 8 väärteomenetlust, kus ühel juhul transportis jahimees sõidukis padruniga laetud jahitulirelva, ühel juhul oli jahimehel kaotanud kehtivuse suuruluki laskekatse tunnistus, kahel juhul alustati menetlust jahimeeste suhtes, kelle poolautomaatse jahirelva padrunisalv mahutas enam kui kahte padrunit ning neljal juhul oli jahimeestel tasumata jahipidamisõiguse tasu.

Valga ja Viljandimaal kontrolliti 5. novembril kokku 21 jahiseltskonda ja alustati 16 väärteomenetlust, kus ühel juhul transportis jahimees laetud jahirelva, neljal juhul alustati menetlus jahimeeste suhtes, kelle poolautomaatse jahirelva padrunisalv mahutas enam kui kahte padrunit ning üheteistkümnel juhul oli jahimeestel tasumata jahipidamisõiguse tasu.

Harjumaal kontrolliti 26. novembril kokku 10 jahiseltskonda ning alustati 6 väärteomenetlust, kus kahel juhul alustati menetlust jahimeeste suhtes, kelle poolautomaatse jahirelva padrunisalv mahutas enam kui kahte padrunit ning neljal juhul oli jahimeestel tasumata jahipidamisõiguse tasu. Kõik mainitud kontrollid viidi läbi jahisagedusi kasutamata, sarnast praktikat jätkab Keskkonnaamet jahijärelevalvet tehes ka edaspidi.

Sarnaseid ühisjahtide kontrolliaktsioone on inspektorid viinud läbi ka eelnevate aastate sügisperioodidel ning võib nentida, et jahimeeste õiguskuulekus ja valdkondlikud teadmised jahindusalaste nõuete täitmisel on aasta-aastalt paranenud. Kokkuvõttena moodustasid alustatud menetlustest enamuse vähem olulised rikkumised, kuid avastati ka kaks jahirelvadega seotud jahiohutuse nõuete rikkumist, mida eraldi võttes on samuti liiga palju. Jahiseaduse mõistes laetud relvaga transpordivahendis ringi sõites kujutab relv ohtu nii jahimehele endale, kui ka kõrvalistele isikutele ning Keskkonnaamet pöörab jahikontrollides jahiohutusele suurt tähelepanu ka tulevikus. Jahiohutus on eelkõige iga jahimehe enda vastutus, kus ükski vabandus ei oma tähtsust.

Üsna suure osa rikkumistest moodustasid ka jahimeeste poolautomaatsete jahitulirelvade nõuetele mittevastavad salved. Poolautomaatse jahitulirelvaga jahti pidades võib kasutada padrunisalve, mis ei tohi mahutada enam kui kahte padrunit. Kui salv mahutab enam padruneid, tuleb jahimehel endal või relvameistri juures salv nõuetekohaseks muuta. Lisaks kahte padrunit mahutavale salvele võib jahti pidades olla üks padrun ka poolautomaatse jahirelva rauas, ehk siis nõuetekohaselt käitudes saaks jahil poolautomaatsest relvast tulistada järjest kuni kolm lasku.

Jätkuvalt moodustasid enamuse rikkumistest jahipidamisõiguse tasu puudumine, kus erinevate põhjustena nimetati unustamist, enda hooletust, aga ka tasu kehtivuse lõppemisel teavituste puudumist. Jahipidamisõiguse tasu saab tasuda jahiluba.ee lehe kaudu ülekannet tehes või mobiilimaksena. Maksevõimalused koos selgitustega on leitavad Eesti Jahimeeste Seltsi koduleheküljel ning aadressil jahiluba.ee.

Võimalusel on soovitav tasuda jahipidamisõiguse tasu aadressi jahiluba.ee vahendusel, kus tasu maksmisega koos e-posti aadressi sisestamine tagab jahimehe e-posti aadressile teavituse ostukinnitusena kohe pärast tasu maksmist, teavituse 24 tundi enne loa kehtivuse lõppu ning teavituse tasu kehtivuse lõppemise hetkel. Kaks viimast teavitust saabuvad juhul, kui kehtiva jahipidamisõiguse ja uue ostetud jahipidamisõiguse vahele ei jää ajalist vahemikku. Jahipidamisõiguse tasu mobiiltelefoniga makstes tuleb SMS sõnum saata lühinumbrile 1717, tippides sõnumi sisusse jahipidamisõigust tähistav tootekood 200, tühik ja jahimehe isikukood. Seejärel laekub jahimehe mobiiltelefonile vastusena teavitus üksnes ostukinnituse kohta, kuid hilisemaid teavitusi süsteem jahimehe mobiiltelefonile ei edasta.

JAGA