Keskkonnaamet muutis küttimispiirkondi

Keskkonnaamet muutis küttimispiirkondi

4340
Foto: Pixabay

Keskkonnaameti peadirektor muutis 16. veebruaril käskkirja nr 1-1/17/125 koos tabeliga küttimismahtude jaotumise kohta jahipiirkondade ja ohjamisalade lõikes.

Muudeti Harju 3, Järva 1 ja Tartu 3 huntide ohjamisalade piire.

Alates 16.02.2017 kuuluvad Harju 3 ohjamisalasse lisaks Kose, Rae, Siniallika jahipiirkonnadele ning Ida-Harju jahipiirkonna Aruküla, Jüri ja Peningi jahialadele ka Lääne-Harju ja Tammiku jahipiirkonnad.

Järva 1 ohjamisala on laiendatud alani, kuhu kuuluvad kõik Järva maakonna jahipiirkonnad.

Tartu 3 ohjamisalasse kuuluvad lisaks Järvselja, Kastre, Meeksi ja Võnnu jahipiirkondadele ka Põlva maakonna Rasina ja Räpina jahipiirkonnad.

Käskkirjaga huntide küttimismahtu ei tõstetud. 13. veebruari seisuga on hunte kütitud 98 isendit 117st.

Praeguse seisuga on huntide küttimismaht täis saanud Põlvamaal, kus eelmisel nädalal kütiti 1 hunt ning sellega täideti limiidiks määratud 7 isendit.

Lisaks on limiidi täitnud ja ka ületanud Viljandimaa, kus ettenähtud 7 hundist on kütitud 9.

Vaata Keskkonnaameti küttimisandmeid siit.