Keskkonnaamet ei tohi jahimehi pealt kuulata

Keskkonnaamet ei tohi jahimehi pealt kuulata

2131
Foto: EJS

Üru Jahimeeste Selts pöördus õiguskantsleri poole sooviga saada õiguskantsleri hinnang, kas Keskkonnaamet on jahindusjärelevalvet teinud õiguspäraselt.

Riigi ülesanne on tõkestada ja avastada jahiseaduse rikkumised, kasutades selleks seaduslikke abinõusid. Praegu ei ole õiguskantsleri sõnul Keskkonnaametil seaduslikku alust jahil osalejate sideseadmete asukoha tuvastamiseks. Raadioside salaja pealtkuulamine pole aga üldse lubatud: vastavalt põhiseaduse §-le 43 on pealtkuulamine lubatud üksnes kohtu loal kuriteo tõkestamise või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise eesmärgil.

Õiguskantsler tegi Keskkonnaametile soovituse lõpetada jahil osalevate inimeste raadioside õigusvastane jälgimine ning palus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil hinnata, kas Keskkonnaametile antud sagedusloa lisatingimustes nimetatud raadiosagedusi kasutatakse seaduslikel eesmärkidel ja vajadusel load kehtetuks tunnistada või neid muuta.

Majandustegevuse registri andmete kohaselt on Eesti Jahimeeste Seltsile antud kolm eraldiseisvat luba sageduste 146,400 MHz, 161,475 MHz ja 146,150 MHz ühiskasutamiseks. Eesti Jahimeeste Selts lubab raadiosagedusi kasutada oma liikmetel. Lisaks on selts lubanud Keskkonnainspektsioonil kasutada raadiosagedusi 146,400 MHz ja 161,475 MHz „seoses tööl ettetulevate eriolukordadega“. Sageduse 146,150 MHz kasutamiseks Keskkonnaametil sagedusluba puudub ning selle sageduse kasutamiseks ei ole nõusolekut andnud ka Eesti Jahimeeste Selts.