Keskkonnaagentuur sai uue GPS-hundirihma

Keskkonnaagentuur sai uue GPS-hundirihma

1026
Wolf Groupi esindajad hundirihma üle andmas, vasakult Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver ja personalijuht Anu Ind ning Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhataja Timo Kark ja direktor Taimar Ala. Foto: Jaana Schmidt

Euroopa juhtiv ehituskeemia tootja Wolf Group OÜ kinkis Keskkonnaagentuurile GPS-saatja, mida saab kasutada hallhundi kohta teaduslike andmete kogumiseks. Hetkel on jälgitavad kaelarihmad kahel hundil, nüüd varsti kolmel.

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on tegemist hea näitega avaliku- ja erasektori koostööst: „On rõõm näha, et ettevõtted on julged pakkuma välja uudseid ideid, kuidas vastastikku üksteise tegemisi võimendada.“

GPS-rihm anti üle sümboolsel päeval, mil seni Krimelte OÜ-na tegutsenud ettevõte muutis nime Wolf Groupiks. Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver ütles, et nende jaoks on koostöö tähtsal kohal, kuna ettevõte üheks rohe-eesmärgiks on toetada projekte, mis aitavad kaitsta keskkonda ja tõsta loomade heaolu looduses. Hunt on Eesti rahvusloom ja ka Wolf Groupi sümbol. Karjaloomana on hunt koostööaldis, nutikas ja strateegilise mõtlemisega. „Neid samu omadusi hindame ka oma töötajates ja tiimides,“ sõnas Peeter Tohver.

Eluslooduseosakonna juhataja Timo Kark selgitas, et GPS-saatjaga varustatud hundid annavad Keskkonnaagentuuri suurkiskjate ekspertidele hea ülevaate karja liikumisulatusest ja territooriumi suurusest. “Saatja infot kasutades saame hõlpsamalt koguda andmeid hundikarja tegevuse kohta looduses. Saame näiteks teada, kus hundid peatuvad, millised on nende elupaiga eelistused ja kes on nende saakloomad. Samuti on meil nii paremad võimalused proovimaterjali kogumiseks,” rääkis Kark.

Keskkonnaagentuuri jaoks on huntide telemeetriline jälgimine kestnud kümme aastat. Taoline GPS-seade on selle aja jooksul paigaldatud 20 hundile. Lisaks kogutakse infot jahiseltsidelt, kasutatakse rajakaameraid ning tehakse jäljeloendusi. Kogutud infot huntide ja teiste ulukite seire ning arvukuse kohta leiab Keskkonnaportaalist.

Eesti kapitalil põhinev Wolf Group OÜ on Euroopa juhtiv ehituskeemiatoodete ja -süsteemide tootja ja müüja. Tallinnas asuvast peakontorist koordineeritakse müügi- ja tootmisettevõtteid 15 riigis ning eksporditakse 70 riiki.

JAGA