Kehtestati täiendav hundi küttimismaht

Kehtestati täiendav hundi küttimismaht

777

22.12 edastas Keskkonnaamet korralduse täiendava hundi küttimismahu kohta.

8.novembril k.a kehtestas KeA hundi küttimisemahuks 2023/2024. jahiaastaks 144 isendit. Kuna populatsiooni arvukus ületab tunduvalt suurkiskjate ohjamiskavas kokku lepitut siis otsustati kehtestada täiendav küttimismaht. Muudetud korralduse alusel on hundi küttimismaht 2023/2024 jahiaastaks 157 isendit.

Korralduse tekst koos lisaga on leitavad siit: Korraldus 2212; Hundi limiit;

EJS 

JAGA