Kavas uus õppeklipp lihakäitlemisest

Kavas uus õppeklipp lihakäitlemisest

2480
Nõupidamine Maaeluministeeriumis. Fotol vasakult paremale: Piret Aasmäe, MeMi toiduhügieeni büroo peaspetsialist, Pille Tammemägi, toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja, Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja, Angelika Lebedev, avalike suhete osakonna spetsialist, ja Harles Kaup VTA Loomatervise osakonna juhataja. Foto: EJS

Reedel, 18. mail toimus Maaeluministeeriumis (MeM) nõupidamine, kus ministeeriumi, Veterinaar- ja toiduameti (VTA) ja EJSi esindajad arutasid uue õppeklipi tegemist kütitud metssea käitlemisest SAKi tingimustes.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajevi sõnul on plaanis teha videoklipp, mis on jätkuks eelmisele kolmele SAKi teemalisele õppevideole ja mis käsitlevad sigade Aafrika katku tõrjumist metsas. „Leppisime jahimeestega kokku, et VTA ja EJS koostavad nädala jooksul stsenaariumi, mis ministeeriumiga kooskõlastatakse,“ ütles Minjajev. „Saime kokkuleppele, et tehnilistes küsimustes on video tegemise põhipartneriks EJS, kes tagab kõik tingimused video tegemiseks, seal hulgas filmitavad kohad ja loomulikult ka kütitud metssea,“ lisas Minjajev.

Videoklipi tootmine tähendab kuni kolme minutilise õppevideo loomist. Õppevideo filmitakse looduslikus keskkonnas ning jahimajas. Klipile lisatakse selgitav infograafika ja toodetakse ka venekeelse tõlkega versioon. Klipp sisaldab samm sammulist käitumisjuhist metsas tegutsemiseks pärast metssea küttimist tema esmasel töötlemisel ja transportimisel jahimajja, samuti vajalikke nõuandeid bioohutuse tagamiseks metssigadelt proovivõtmisel ning nende hoiustamisel.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on seltsil olemas vajalikud teadmised, kogemused ja võimalused sarnaste õppematerjalide tootmiseks. „Samuti peame väga oluliseks ja tänuväärseks, et Maaeluministeerium jätkuvalt vajalike õppematerjalide tootmisega tegeleb,“ ütles Korts. „Need professionaalselt koostatud õppevahendid ja infomaterjalid on kasutusel mitte ainult meil, vaid oleme neid partnerite soovil andnud kasutamiseks ka teistele liikmesriikidele.“ lisas Korts.

Seni on valmistatud kolm õppeklippi juhistest sigade Aafrika katku tõrjumiseks metsas. Need on metssigade küttimisest katku piirkonnas, surnuna leitud metssigade käitlemisest ka bioohutusest. Lisaks on koostatud infograafikud ning -voldikud nii kodusea farmidele kui ka jahimeestele. Materjalid on kättesaadavad kodulehel www.seakatk.ee.