Kas Aidu karjääri uputatu on koer või kadunud hunt?

Kas Aidu karjääri uputatu on koer või kadunud hunt?

16194
Fotod: erakogu

23. juunil võidupühal kell 7.31 saabus EJSi Facebooki teade kodanikult, et Aidu karjääris Ida-Virumaal on leitud ketiga kivi külge aheldatud loom vee all.

Algselt tundus teatajale see loom koerana, aga siis meenus talle kaelustatud hundi signaali kadumine ja sellega seonduv. Silmaga ei olnud võimalik täpselt eristada ja aru saada, kellega tegu. Kuna looma leidjale oli teada, et EJS tegeleb aktiivselt info kogumisega signaali kaotanud hundi kohta, siis otsustas kodanik meid informeerida.

Meie veebiadministraator soovitas teavitada koheselt leiust Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313, nagu kord ette näeb ja seda ka viivitamatult tehti. Samuti edastas leidja ametiasutusele koha koordinaadid ja sündmuskohal tehtud fotod.

EJS otsustas kiirelt meile edastatud fakte kontrollida ja 11.23 saadeti välja Lääne- ja Ida-Virumaa jahinduse ekspertidest koosnev grupp. Tunni aja pärast oli koht leitud. Meie esindajad tuvastasid välisel vaatlusel, et fakt looma vees oleku kohta on tõene. Aidu karjääris vee all oli näha looma kuju, mis hõljus vees pea allapoole ja saba ülespoole. Välisel vaatlusel ei olnud võimalik kindlaks teha, kas tegu on koera või hundiga.

Sellega EJSi esindajate missioon ka piirdus. Kuna tegemist võib olla seaduserikkumise paiga ja asitõenditega, siis otsustati kohapeal edasi mitte tegutseda. Pidasime õigeks, et asjaga tegelevad edasi pädevad ametiasutused ja isikud.

Kellega või millega antud juhul tegemist ka pole, peab EJS sellist tegu eriliselt julmaks ning loodab, et ametiasutuste poolt tehakse kindlaks, kes ja mis põhjustel sellise teoga hakkama sai. Samuti mõistame sellise teo hukka ja loodame, et süüdlased saavad vastava karistuse.

Täname väga tähelepanelikku kodanikku, kes meid ja 1313 informeeris. Jääme ootama edasist teavet pädevatelt ametiasutustelt.

EJS on väga huvitatud, et signaali kaotanud hundi saatus saaks üheselt selgeks ja teeme kõik meist oleneva, et sellele kaasa aidata. Informeerisime ka 1313 infotelefoni oma faktikontrollimise käigu kohta.