Karusloomapidajad täidavad uusi rebaste pidamise nõudeid

Karusloomapidajad täidavad uusi rebaste pidamise nõudeid

2357
Eestis kehtivad rebaste pidamisele uued nõuded. Foto: Jüri Jõepera

Veterinaar- ja toiduameti töötajad andsid eilsel kohtumisel Eesti loomakaitseorganisatsioonidega vabatahtlikele loomakaitsjatele muude teemade seas ülevaate olukorrast Eesti karusloomafarmides.

Selle aasta 1. jaanuarist kehtivad Eestis rebaste pidamisele uued nõuded, muuhulgas peab rebastel oma puuris olema varasemast rohkem ruumi ning tagatud ka varjumisvõimalus.

„Järelevalve käigus veendusime, et karusloomapidajad on uutest nõuetest teadlikud ja täidavad neid,“ ütles Veterinaar- ja toiduameti loomakaitse büroo juhataja Tarmo Serva.

„Lähiajal käivitub Veterinaar- ja toiduametis uus kaebuste ja vihjete esitamise ning menetlemise kord, mis aitab eeldatavasti tulevikus veelgi operatiivsemalt reageerida ka loomade väärkohtlemise juhtumitele,“ selgitas Serva

1. jaanuarist 2017 kehtivad määruse nõuded karuslooma pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta sätted, mille kohaselt kehtivad sini-, hõbe- ja punarebaste pidamisele uued nõuded. Rebasepuuris peab lisaks pesale olema täiskasvanud looma kohta ruumi vähemalt 0,8 m2 ja 2 m2 poegadega emaslooma kohta. Rebase puuris peab olema platvorm ning varjumisvõimalus või pesakast. Pesakast peab koosnema põhiruumi sissepääsu varjavast eesruumist ning põhiruumist, kus on sooja ja pehme materjaliga varustatud pesa.

Kohtumisel arutati ka halvasti koheldud loomade äravõtmise uute võimalike nõuete üle, rõhutati vajadust koostöös tõsta lemmikloomi pidavate inimeste teadlikkust ning tõsteti esile vajadust koostada kogu hobumajandust hõlmav hea tava.

Lepiti kokku, et edaspidi kohtuvad loomakaitseorganisatsioonid Veterinaar- ja toiduameti töötajatega regulaarselt.